9 Αυγ 2014

154 ωρομίσθιοι στο Εμπορικό Ναυτικό

Νέο εκπαιδευτικό προσωπικό θα εντάξουν στο δυναμικό τους οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Αναλυτικά, θα καλυφθούν 154 θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού και επιστημονικού προσωπικό, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στις Ακαδημίες, στις Σχολές και στα Κέντρα Επιμόρφωσης του εμπορικού ναυτικού. Το νέο προσωπικό θα καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες στις Ακαδημίες, στις Σχολές και στα Κέντρα Επιμόρφωσης του εμπορικού ναυτικού


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πέραν της αίτησης να υποβάλλουν: πλήρες βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και μηχανογραφικό δελτίο θαλάσσιας υπηρεσίας για τους υποψηφίους των ειδικοτήτων Ναυτικών Μαθημάτων. Οι εν ενεργεία ναυτικοί θα πρέπει να υποβάλουν Ναυτικό Φυλλάδιο, ενώ άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και διπλώματα, καθώς και οι τίτλοι σπουδών από Σχολές του εξωτερικού, οι οποίοι θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά για τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα προσόντα και τις προσφερόμενες θέσεις από την προκήρυξη, η οποία είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr

Πηγή: ethnos


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...