8 Ιουλ 2014

Προκήρυξη του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες

Mέχρι τις 17 Ιουλίου 2014 θα υποβάλλονται αιτήσεις για τη δράση Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες για την ενδυνάμωση του υπάρχοντος δικτύου ενδιάμεσων φορέων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ανταγωνιστικότητας COSME.

 Το πρόγραμμα COSME στοχεύει στα εξής:
   -Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
   -Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
   -Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.
   -Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
   -Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

 Ο στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι να επεκταθεί και να ενισχυθεί το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεγούν ενδιάμεσοι οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών.

 Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί αναμένεται τουλάχιστον να υλοποιήσουν τις κάτωθι δράσεις:
   -Προώθηση του προγράμματος ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες.
   -Εγγραφή επιχειρηματιών.
   -Αξιολόγηση των αιτήσεων των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών υποδοχής.
   -Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής.
   -Διαχείριση των συμφωνιών επιδότησης, των δεσμεύσεων και της οικονομικής συνδρομής.
   -Προετοιμασία ανταλλαγών.
   -Ενεργός δικτύωση.
   -Δράσεις διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας και αξιολόγησης.
   -Αναφορές.

 Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.

 Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα:
   -Εμπλοκή τουλάχιστον 100 επιχειρηματιών (είτε νέων επιχειρηματιών είτε επιχειρηματιών       υποδοχής).
   -Συνδρομή και υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών που επισκέπτονται επιχειρηματίες υποδοχής.
   -Συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις στις Βρυξέλλες ή σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
 

 Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 4,12 εκατ. ευρώ και το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ ανά πρόταση στο πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες. Η κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι θα επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 17 Ιουλίου 2014, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το πρόγραμμα .

Πηγή: epidotisimag 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...