1 Ιουλ 2014

Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην υγεία

Το ΣΦΕΕ Innovation Project είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας σε συνεργασία με τους Industry Disruptors – Game Changers, με στόχο την επιβράβευση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύονται ώριμα και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια με τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας εφαρμογής, δυνατότητας εξέλιξης και μαζικής παραγωγής ή χρήσης.


Η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας, ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών, η άρτια διαδικασία αξιολόγησης αλλά κυρίως το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των προτάσεων, συνέβαλαν στη θεσμοθέτηση και εκ νέου διοργάνωση του Innovation Project για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και στο σχεδιασμό επιπρόσθετων δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση επιχειρηματικής υλοποίησης των υποβληθέντων προτάσεων.

Ενδεικτικά, χωρίς να αποκλείεται καμία ιδέα που να αφορά τον χώρο της Υγείας, αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς ενδιαφέροντος:

    Προγνωστικά και διαγνωστικά εργαλεία
    Κυτταρικές Θεραπείες
    Αναγεννητική Ιατρική (Regenerative medicine)
    Αξιολόγηση και αξιοποίηση νέων θεραπευτικών ουσιών
    Τεχνολογίες, μεθοδολογίες και δείκτες
    Συστήματα χορήγησης φαρμάκου
    Βιοτεχνολογία
    Βιοηλεκτρονικά συστήματα, υπολογιστική απεικόνιση και ρομποτικές διατάξεις
    Χαρακτηρισμός μοριακών μηχανισμών παθογέννεσης και ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων
    Βιοπληροφορική
    Τηλε-ιατρική
    Τεχνητά όργανα
    Νανο-ιατρική
    Γηριατρική

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται και να έχουν δημιουργηθεί με βάση:

    Την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
    Την εξωστρέφεια
    Την ελληνική προστιθέμενη αξία
    Την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές
    Τη βιώσιμη ανάπτυξη
    Τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών
    Την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας
 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 1 Σεπτεμβρίου 2014
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ φάσης: 15 Σεπτεμβρίου 2014
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β’ φάσης: 10 Οκτωβρίου 2014
Έναρξη Γ’ φάσης& Ανάδειξη τελικών νικητών: 10 -15 Νοεμβρίου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες: http://innovationproject.gr/site/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...