1 Ιουλ 2014

Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 200 ανέργους

Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης 200 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών προβλέπει η απόφαση του ΟΑΕΔ υπ. αριθμ. 1375/19/29-04-2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1683/24-06-2014.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν στις εργοδοτικές οργανώσεις ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ. Σύμφωνα με την απόφαση, θα απασχοληθούν 5 άτομα στον ΣΕΒ, 90 στη ΓΣΕΒΕΕ και τις οργανώσεις – μέλη της, 60 άτομα στην ΕΣΕΕ και τις οργανώσεις της καθώς και 45 άτομα στο ΣΕΤΕ και τα μέλη αυτού. Η συνολική δαπάνη προβλέπεται σε 4,50 εκατ. ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, κατά 144.000 ευρώ.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όσοι είναι άνεργοι από 18 έως 66 ετών, διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κι έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι δυνητικά δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Η επιχορήγηση (όχι των ανέργων αλλά των εργοδοτικών οργανώσεων) για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 22 ευρώ για ωφελούμενους έως 25 ετών και 25 ευρώ, για ωφελούμενους άνεργους πάνω των 25. Συνολικά, οι ημέρες απασχόλησης δεν μπορεί να ξεπερνούν τις 25. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του συνολικού μισθολογικού κόστους, το οποίο οφείλουν να καλύψουν οι εργοδοτικοί φορείς.
 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες εκ των οποίων οι 36 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη. Αναλυτικά το κείμενο του προγράμματος απασχόλησης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, παρουσιάζεται εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ και επιχειρηματικότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...