4 Ιουν 2014

Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια με voucher για άνεργους δημοσιογράφους

Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια με voucher για άνεργους δημοσιογράφους ανακοίνωσε το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ. Δωρεάν κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες και €1.500 εκπαιδευτικό επίδομα. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την επανένταξη άνεργων δημοσιογράφων στην αγορά εργασίας, μέσα από τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Στο δεύτερο κύκλο των σεμιναρίων δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Ενώσεων (ΕΣΗΕΑ/ΕΣΗΕΜ-Θ/ΕΣΗΕΠΗΝ/ΕΣΗΕΘΣτΕΕ/ΕΣΠΗΤ) και δεν συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων.
Αναλυτικά, δικαίωμα συμμετοχής στα νέα επιδοτούμενα σεμινάρια με voucher έχουν άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) , της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ευβοίας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.).
Στα νέα επιδοτούμενα σεμινάρια με voucher για άνεργους δημοσιογράφους  θα συμμετάσχουν 872 καταρτιζόμενοι. Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια 300 ώρες.

Οι τελικοί ωφελούμενοι θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης www.voucher.gov.gr από τις 22 Μαΐου 2014 έως και τις 27 Ιουνίου 2014.

Οι άνεργοι δημοσιογράφοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν μια επιταγή κατάρτισης με την οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ – Επιπέδου 2), τα οποία θα ενταχθούν στο Μητρώο ΚΔΒΜ, που θα συγκροτήσει η ΕΣΗΕΑ για την υλοποίηση των εν λόγω σεμιναρίων.

Πριν το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι άνεργοι δημοσιογράφοι θα μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά από τους αρμόδιους για πιστοποίηση γνώσεων ΤΠΕ φορείς.

Η συμμετοχή των ανέργων στις εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποκτηθούν από τα προγράμματα, είναι υποχρεωτική.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, και γενικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προγράμματος, η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει στους ανέργους, που θα καταρτιστούν, εκπαιδευτικό επίδομα ύψους €1.500, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από τους πόρους του προγράμματος.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, Αθήνα 10671, στον Χρήστο Μπούση, τηλ. 210 3675488, ή την Βέρα Ζερβακάκη, τηλ. 210 3675402, e-mail: seminaria@esiea.gr .

Σημειώνεται ότι τα νέα επιδοτούμενα σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο των Αξόνων 7 και 8 του ΕΠΑΝΑΔ και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
 
-->
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την τρέχουσα προκήρυξη voucher ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε €3.139.200. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής:

    468.000 € στον Τύπο Περιφερειών 1 (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Κρήτης,)
    2.671.200 € στον Τύπο Περιφερειών 2 (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
   
Πηγή: epidotisi mag

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...