6 Ιουν 2014

Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας για νέους επαγγελματίες


Στην υλοποίηση παγκόσμιου προγράμματος για νέους επαγγελματίες προχωρά η Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την προετοιμασία της επόμενης γενιάς στελεχών στον κλάδο της ανάπτυξης.

Οι νέοι επαγγελματίες θα συμμετάσχουν σε ένα διετές stretch/learning πρόγραμμα, μέσα από το οποίο θα αποκτήσουν εμπειρία στο ίδιο το περιβάλλον εργασίας. Οι επιτυχόντες θα ενταχθούν σε ομάδες, στις οποίες θα πρέπει να προσφέρουν ενεργά, ενώ, παράλληλα, θα κερδίσουν μία ευρύτερη γνώση των πολιτικών και αρχών της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν σε δράσεις πεδίου για αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να βιώσουν προσωπικά τις προκλήσεις της παγκόσμιας ανάπτυξης, να κατανοήσουν μία από τις βασικές πτυχές του έργου του Οργανισμού και να γνωρίσουν τους πελάτες της Παγκόσμιας Τράπεζας και τις ανάγκες τους.

Προϋποθέσεις
Το πρόγραμμα αφορά νέους επαγγελματίες στους κλάδους Οικονομίας, Οικονομικών, Παιδείας, Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικών Επιστημών, Μηχανικών, Χωροταξίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 32 ετών, να διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και σχετική εργασιακή εμπειρία και να ομιλούν άπταιστα την αγγλική γλώσσα. Ας σημειωθεί ότι η πλήρης επάρκεια σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες εργασίας της Τράπεζας, όπως Αραβική, Κινεζική, Γαλλική, Πορτογαλική, Ρωσική και Ισπανική είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν. Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή τη συνέχιση της ακαδημαϊκής μελέτης σε διδακτορικό επίπεδο.
 

Κάθε νέος επαγγελματίας που θα εντάσσεται στο πρόγραμμα θα λαμβάνει αυτομάτως ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία, ασφάλεια ζωή και παροχές μετεγκατάστασης.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2014, ενώ η τελική τοποθέτηση των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2015. Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, επισυνάπτοντας αντίγραφα των τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23149336~menuPK:8453554~pagePK:8453902~piPK:84

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...