27 Ιουν 2014

Διαγωνισμός εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας

Ο ΣΕΒ και η EUROBANK, διοργανώνουν τον διαγωνισμό "Η Ελλάδα καινοτομεί". Είναι ένας διαγωνισμός εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας που στοχεύει στην ενθάρρυνση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας, καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, τους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας.


Δύο είναι τα πεδία που ο διαγωνισμός θα αναδείξει χωριστά:
α. Προϊόντα εφαρμοσμένης έρευνας: Αφορούν σε ερευνητικό αποτέλεσμα ώριμο για εμπορική αξιοποίηση σε οποιονδήποτε τεχνολογικό ή εμπορικό κλάδο. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα υποψηφιότητες που συμβάλλουν στη σημαντική και ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας.
β. Προϊόντα ή υπηρεσίες καινοτομίας: Αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν ουσιαστικά στοιχεία καινοτομίας (ανεξάρτητα από το αν ο υποψήφιος τα έχει ήδη εφαρμόσει στην αγορά) και τα οποία συμβάλλουν στη σημαντική και ευρείας έκτασης βελτίωση της καθημερινής ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας.

Τα βραβεία του Διαγωνισμού ανά πεδίο είναι χρηματικά και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα ως εξής:
Πρώτο (Α΄) βραβείο: € 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ)
Δεύτερο (Β΄) βραβείο: € 8.000 (οκτώ χιλιάδες ευρώ)
 

Ενημέρωση σχετική με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα αναρτάται στον ειδικό διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των βραβείων το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο καινοτομείς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...