23 Ιουν 2014

Προσλήψεις εποχικών στον Πειραιά

Ο δήμος Πειραιά ανκοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικά διακοσίων δεκαπέντε (215) ατόμων , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο ∆ήμο Πειραιά

Ο φορέας θα προσλάβει προσωπικό έξι ειδικοτήτων, εκ των οποίων την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι εξής τρεις ειδικότητες:
  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 150 θέσεις
  ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 30 θέσεις
  ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 20 θέσεις
  Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Eργων, πέντε Ομάδας Β' Τάξης Δ', πέντε Ομάδας Γ' Τάξης Β' και πέντε Ομάδας Ι' Τάξης Γ', 15θέσεις

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26 Ιουνίου στην διεύθυνση
∆ήμος Πειραιά
∆ραγάτση 12
Τ.Κ.: 185 35
Πειραιάς
 

Για περισσότερες πληροφορίες στο pireasnet

ή στο τηλέφωνο: 213 2022000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...