5 Ιουν 2014

9 υποτροφίες για διπλωματούχους του ΕΜΠ


Εννέα υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, από τις οποίες οι πέντε στο εξωτερικό και οι τέσσερις στο εσωτερικό, για διπλωματούχους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) προκηρύσσει το Ίδρυμα Ευγενίδου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Το ετήσιο ύψος των υποτροφιών ορίζεται στο ποσό των $6.000 για το εσωτερικό και $12.000 για το εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
    να είναι έως 27 ετών,
    να έχουν ήδη γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού,
    να μη διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα,
    να μην επιχορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές από άλλες πηγές και
    ο βαθμός του διπλώματός τους να είναι τουλάχιστον 7,5.
Για την επιλογή των υποτρόφων, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στο γνωστικό αντικείμενο μέρους ή όλου των κυρίων κατευθύνσεων της σχολής από την οποία προέρχονται.
Για την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός του πτυχίου κατά 40%, η γραπτή εξέταση κατά 40% και η συνέντευξη κατά 20%.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 7 Ιουλίου και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 14 Ιουλίου.
 
-->
Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου,  και στον ιστότοπο του ΕΜΠ,  – ανακοινώσεις υποτροφιών, στις 11 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές θα βρείτε καλώντας στο τηλέφωνο 210 9469600 του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Πηγή: Επιδότηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...