4 Ιουν 2014

619 συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε 41 δήμους

Εξακόσιοι δέκα εννέα εποχικά εργαζόμενοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από δύο έως οκτώ μήνες σε 41 δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δήμων σε όλη τη χώρα. Τις θέσεις θα καταλάβει, ως επί το πλείστον, εργατικό και τεχνικό προσωπικό, ναυαγοσώστες, χειριστές μηχανημάτων, νοσηλευτές, κοινωνικοί φροντιστές και ξεναγοί. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από δύο έως και οκτώ μήνες.

Οι δήμοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων είναι οι ακόλουθοι:

Δήμος Κω
Εξήντα μία προσλήψεις θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Κω. Οι πολυπληθέστερες ειδικότητες είναι οι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (48 θέσεις) και ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (δέκα θέσεις). Επίσης, θα προσληφθούν τρεις Χειριστές Μηχανημάτων Εργων ΔΕ. Πληροφορίες: 22423 61426.
Δήμος ΑιγάλεωΕίκοσι θέσεις εγκρίθηκαν, από τις οποίες 15 για Εργάτες Καθαριότητας, τρεις για Οδηγούς Απορριμματοφόρων και από μία στις ειδικότητες Χειριστή Μηχανημάτων Εργων και Χειριστή Φορτωτικών Μηχανημάτων. Πληροφορίες: 213 2044906.

Δήμος Πεντέλης
Θα καλυφθούν 18 θέσεις στις εξής τρεις ειδικότητες: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (14 θέσεις), ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (τρεις θέσεις) και ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Εργων (μία θέση). Πληροφορίες: 213 2050077.

Δήμος Τήνου
Από τις 14 θέσεις που θα προκηρυχθούν 13 αφορούν Εργάτες Καθαριότητας και μία Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πληροφορίες: 22833 60114.

Δήμος Φλώρινας
Δεκαπέντε εποχικοί θα στελεχώσουν τον Δήμο Φλώρινας στις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (δέκα θέσεις), ΔΕ Οδηγών (τρεις θέσεις) και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (δύο θέσεις). Πληροφορίες: 23853 51027.

Δήμος Αγίου Νικολάου
Από τις 52 θέσεις που προκηρύχθηκαν 41 αφορούν Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ και επτά Οδηγούς Απορριμματοφόρου ΔΕ. Επίσης, θα προσληφθούν δύο Χειριστές Προωθητή Γαιών, ένας Χειριστής Σαρώθρου και ένας Χειριστής Φορτωτή, όλοι κατηγορίας ΔΕ. Πληροφορίες: 28410 83229.

Δήμος Καλαμάτας
Τριάντα έξι θέσεις ενέκρινε το ΑΣΕΠ για τον Δήμο Καλαμάτας. Είκοσι θέσεις κατανέμονται σε Εργάτες καθαριότητας ΥΕ και οκτώ σε Οδηγούς Απορριμματοφόρων. Οι υπόλοιπες οκτώ θέσεις κατανέμονται σε Χειριστές Μηχανημάτων Εργων. Πληροφορίες: 27213 60829.

Δήμος Λευκάδας
Από τις 35 θέσεις που θα καλυφθούν, 25 αφορούν Συνοδούς Απορριμματοφόρων, ενώ οι υπόλοιπες δέκα θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (τέσσερις θέσεις), ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα Φορτωτή (δύο θέσεις), ΔΕ Οδηγού Διαξονικού Ελκυστήρα, ΔΕ Συντηρητή Οχημάτων Καθαριότητας, ΔΕ Χειριστή Διαμορφωτή Γαιών και ΔΕ Χειριστή Σαρώθρου (από μία θέση). Πληροφορίες: 26453 60525.

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Από μέρα σε μέρα αναμένεται ο καθορισμός της προθεσμίας για 30 θέσεις στον Δήμο Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης.

Είκοσι πέντε θέσεις αφορούν Εργάτες Απορριμματοφόρων ΥΕ, τέσσερις Οδηγούς Απορριμματοφόρων ΔΕ και μία Χειριστή Μηχανημάτων Εργων. Πληροφορίες: 213 2020043.

Δήμος Γαλατσίου
Είκοσι προσλήψεις για οκτώ μήνες θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Γαλατσίου για 15 Συνοδούς Απορριμματοφόρων ΥΕ, πέντε Οδηγούς Απορριμματοφόρων ΔΕ. Πληροφορίες: 213 2055325.

Μήλος - Κέα
Δεκατέσσερις θέσεις εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ για τους Δήμους Μήλου και Κέας. Στη Μήλο θα προσληφθούν έξι Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ και τρεις Οδηγοί Απορριμματοφόρων ΔΕ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22873 60122.

Στην Κέα οι εγκεκριμένες θέσεις ανέρχονται σε πέντε και κατανέμονται στις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (τέσσερις θέσεις) και ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου (μία θέση). Πληροφορίες διατίθενται στο τηλέφωνο 22883 60019. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Δήμος Ναυπλιέων
Εγκρίθηκαν 13 θέσεις, από τις οποίες δέκα για υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων ΥΕ, δύο Οδηγούς Απορριμματοφόρου ΔΕ και μία για Χειριστή Σαρώθρου ΔΕ. Πληροφορίες: 27523 60926.

Δήμος Ρόδου
Με 47 εποχικούς θα ενισχυθεί ο Δήμος Ρόδου, από τους οποίους οι περισσότεροι ανήκουν στις ειδικότητες Εργατών Καθαριότητας ΥΕ (23 θέσεις), ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου (έντεκα θέσεις) και Οδηγών Απορριμματοφόρων ΔΕ (οκτώ θέσεις).

Από δύο θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες Χειριστών Μηχανημάτων και Χειριστών Φορτωτών και μία στην ειδικότητα Χειριστή Εκσκαφέα Φορτωτή. Πληροφορίες: 22410 46246.

Δήμος Χανίων
Από τις 31 θέσεις που εγκρίθηκαν 19 αφορούν Συνοδούς Απορριμματοφόρων ΥΕ, δέκα Οδηγούς Απορριμματοφόρου ΔΕ και από μία στις ειδικότητες ΔΕ Χειριστή Καδοπλυντηρίου και ΔΕ Χειριστή JCB. Πληροφορίες: 28213 41674.

Δήμος Ηγουμενίτσας: Εγκρίθηκαν 15 θέσεις οδηγών, χειριστών και συνοδών, ενώ αύριο λήγει η προθεσμία για οκτώ ναυαγοσώστες. Στον Δήμο Ηγουμενίτσας λήγει η προθεσμία για 27 θέσεις στην καθαριότητα στον Πολύγυρο.
 
-->
ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ
Επτά προσλήψεις θα πραγματοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30 Ιουνίου 2015 με δυνατότητα παράτασης. Τρεις θέσεις αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας και από μία στις ΠΕ Βιολόγου, ΤΕ Δασοπόνου, ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας και ΔΕ Επιμελητή-Ξεναγού. Πληροφορίες: 26710 29258.

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...