15 Μαΐ 2014

Υποστήριξη επιχειρηματιών που καινοτομούν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation - ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υποστηρίζει καινοτόμες και ανταγωνιστικές νέες ή υπό σύσταση βιώσιμες επιχειρήσεις με στόχο τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξή τους. Οι τομείς επικέντρωσης του κέντρου περιλαμβάνουν: καινοτομίες (υπηρεσίες/προϊόντα, διαδικασίες), νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονικό επιχειρείν, πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αναμόρφωση παραδοσιακών Ελληνικών επιχειρήσεων, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές, ελληνική προστιθέμενη αξία (πχ. τουρισμός, τρόφιμα κλπ), βιώσιμη ανάπτυξη και επαγγελματικό μάνατζμεντ. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, συμβουλευτική καθοδήγηση, υποδομές, δικτύωση και συνεργασίες.

Πιο συγκεκριμένα:
-Σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν διαλέξεις, ομαδικές εργασίες και την «ενεργό» μάθηση (action learning) και υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) από δίκτυο έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε επίπεδο απλής εξατομικευμένης ή και συλλογικής πλαισίωσης.
-Υπηρεσίες από εξειδικευμένους φορείς και συμβούλους σε θέματα σύστασης επιχείρησης, λογιστικής διαχείρισης, νομικής κάλυψης, προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας κλπ.
-Απαιτούμενες υποδομές για την καθημερινή συνεργασία των ομάδων και των συμβούλων, μεντόρων και διοικητικού προσωπικού της δομής και υπηρεσίες δικτύωσης με φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται σε συνεχή βάση. Ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης θα ξεκινήσει την 01.05.2014. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από ακαδημαϊκούς και ειδκούς της αγοράς, οι οποίοι επιλέγονται ανάλογα με τα επιχειρηματικά σχέδια που κατατίθενται. Βασικά κριτήρια επιλογής αποτελούν: η καινοτομία / πληρότητα του προϊόντος – υπηρεσίας, ανταγωνισμός και αγορά στόχος, βιωσιμότητα, οργάνωση και ποιότητα ομάδας. Όλοι οι αξιολογητές υπογράφουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας υπάγεται στο αναπτυξιακό σχέδιο «Έργο Αθήνα» και τελεί υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ).

Περισσότερες πληροφορίες:

acein.aueb.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: +302108203671, +302108203654
E-mail: acein@aueb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...