30 Απρ 2014

143 χορηγίες για ανώτατες σπουδές και έρευνα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες

Εκατόν σαράντα τρεις υποτροφίες διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας χορηγούν πανεπιστημιακά ιδρύματα σε επτά ευρωπαϊκές χώρες για μετεκπαίδευση σε εννέα γνωστικά αντικείμενα.

Τους κλάδους Υγείας - Φαρμακευτικής - Βιοεπιστημών αφορούν 49 θέσεις, ενώ 34 θα καλυφθούν από αποφοίτους θετικών επιστημώνΗ πλειονότητα των θέσεων αφορά την Υγεία - Φαρμακευτική - Βιοεπιστήμες, όπου αντιστοιχούν 49 θέσεις, και τις Θετικές Επιστήμες, όπου κατανέμονται 34 θέσεις, ενώ 24 θέσεις αφορούν μηχανικούς, δέκα θέσεις επιστήμονες Πληροφορικής, επτά κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήμονες και επτά επιστήμονες Γεωπονίας και Περιβάλλοντος. Στα γνωστικά αντικείμενα: Οικονομικά και Διοίκηση προσφέρονται πέντε υποτροφίες, Νομική τρεις και Εκπαίδευση μία υποτροφία. Ανά χώρα οι υποτροφίες που παρέχονται είναι οι ακόλουθες:

Γαλλία
Με 29 υποτρόφους θα ενισχύσουν το ερευνητικό τους έργο πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια στη Γαλλία. Στο Πανεπιστήμιο Caen Basse στη Νορμανδία τα αντικείμενα που θα καλυφθούν είναι τα εξής: Οργανοληπτικός εμπλουτισμός (χημικός και οπτικός) στην ανάπτυξη του εγκεφάλου εμβρύων και στη μαθησιακή διαδικασία και τη διαδικασία μνήμης (τρεις θέσεις), Cellular Signalling Dependent to Estrogen Receptors and Matrix Receptor, Καρδιαγγειακός κίνδυνος διαβητικών, Νέες θεραπευτικές στρατηγικές για τη βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου των ωοθηκών, Χονδροσάρκωμα - Φυσιοπαθολογία και νέες θεραπείες, Αγχος και λοιμογόνος δράση των κλινικά σχετικών εντερόκοκκων, Κακόηθες μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα, και Μέθοδοι υπέρβασης τεχνολογικών εμποδίων που σχετίζονται με την εξαγωγή και ανάλυση παραγώγων του DNA.

Αλλα ιδρύματα που θα προσλάβουν διδάκτορες και μεταδιδάκτορες είναι τα: Ινστιτούτο Ερευνας και Ανάπτυξης, LabEx Plas@Par, Γαλλικό Κέντρο Επιστημονικής Ερευνας, European Synchrotron Radiation Facility, Πανεπιστήμιο της Λιμόζ, Institut Mines-Telecom, Διεθνής Οργανισμός για την Ερευνα του Καρκίνου, LabexMed, Universite de Pau et des Pays de l'Adour, Orange Labs και Genopole. Τα γνωστικά αντικείμενα που θα καλυφθούν είναι τα ακόλουθα: Plant Transcriptomics in Response to Bacteria, Theoretical and Applied Random Matrix Theory, Smart Dialogue Based on Human-Human Conversation (από δύο θέσεις), Plasma Physics, Computational Physical-Chemistry/Biophysics, Ανάπτυξη της μικροχειρουργικής με συγχροτρονική ακτινοβολία για τη θεραπεία εγκεφαλικών διαταραχών, Perovskite Photovoltaic Sensors/ Photodetectors for Printable Micro, Αριθμητική προσομοίωση της υδρομηχανικής συμπεριφοράς σε συστήματα διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων και Συνθετική Βιολογία (από μία θέση).

 
Γερμανία
Δέκα θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και ερευνητές προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα Technische Universitat Munchen, Ludwig-Maximilians-Universitat, BASF SE, Technische Universitat Dresden και Universitatsmedizin Gottingen. Τα γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης είναι τα εξής: Φαρμακολογία, Ανάπτυξη σύγχρονων συσκευών βάσει νανοκαλωδιώσεων, Simulation of Novel Nanowire Devices with Strain Incorporation, Process Engineering (από δύο θέσεις), Κλιμάκωση χρήσης ξύλου (Cascaded use of wood) και Sensory Neuroscience (από μία θέση).

Αγγλία
Στα Πανεπιστήμια Northumbria, East Anglia, Kent, Lincoln, Sussex, Swansea University, Edinburgh, Cardiff, University College London και Aberystwyth University θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή ή μεταδιδακτορική έρευνα οι 22 επιτυχόντες που θα συμμετάσχουν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδικευθεί στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Περιβαλλοντικά αρχεία ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Organometallic Gold Chemistry, THz Photonics, Ανάπτυξη και δοκιμή μοριακά αποτυπωμένων πολυμερών για την ανάκτηση πολύτιμων ή επικίνδυνων στοιχείων, Πληροφορική, Synchronous Protocols for Future Low Energy and Latency Integrated Photonic Transceivers, High Performance Computing, Ανάπτυξη τρισδιάστατων μοριακών μοντέλων για εφαρμογή στη νανοτοξικολογία, Archives and Records Management και Translation Studies/Digital Humanities - Version/Variation/Visualization.

Ολλανδία
Τριάντα δύο υπότροφοι θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε πανεπιστήμια της Ολλανδίας. Πρόκειται για τα Delft University of Technology, Wageningen UR, Radboud University Medical Center, Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University, Tilburg University, Erasmus University Rotterdam, Wetsus, University of Twente και University of Amsterdam. Τα γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης είναι τα εξής: Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης, Satellite remote sensing of formaldehyde and nitrogen dioxide, Nanomechanical Switches, Membrane fractionation of Agro-materials at high viscosities, Aggressotype, Nanoparticle - Cell Interactions, Αnalysis and modeling of LFP and MEG signals, Surveillance and privacy, Determinants of Ethnic Conflict Escalation, Urban development, Control of Electrical Drives, Cyanophycin from urine, Redox Metabolism in E. coli, Clinical Psychological Science, Role of citizens in Community Policing, Computational systems biology και DNA based detection technologies.

Δανία
Επτά υποτροφίες θα δοθούν από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Δανίας και τη Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου της Δανίας. Τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν είναι τα ακόλουθα: Μαθηματική Ψυχολογία, Characterization of Microbial Consortia for Keratin Degradation Processes, Optimal Selection and Design of Working Fluids for Thermodynamic Cycles, Progenitor cell migration in liver development και Computational RNA Biology.

Νορβηγία
Στην προκήρυξη 25 υποτροφιών προχώρησαν τα νορβηγικά Πανεπιστήμια του Οσλο και του Bergen, το Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, το Norwegian University of Science and Technology, το UiT The Arctic University of Norway και το Corticalis AS. Τα γνωστικά αντικείμενα είναι τα εξής: Παλαιομαγνητισμός, Informatics, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου-ηλεκτρονικού υπολογιστή, Advanced Nano Materials Technology for Zero Emission Buildings, Bioinformatics, Κυτταρική Βιολογία και Japanese Linguistics.

Σουηδία
Δεκαοκτώ υποτρόφους θα δεχθούν τα σουηδικά πανεπιστήμια Chalmers University of Technology, Uppsala University, Stockholm University, Nordregio και Linkoping University. Τα γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης είναι τα εξής: Tokamak plasma simulation and modelling, Στατιστική, Modelling of Nanoparticles Interactions with Biological Matter, Αστροφυσική, Synthesis, Characterization and Applications of Micro-Porous Materials και Ethnic and Migration Studies.
 
Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και οργανισμών κάθε χώρας.

Πηγή: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23323

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...