20 Φεβ 2014

Φαρμακοποιοί και νοσοκόμοι στην Αγγλία

Δεκάδες θέσεις εργασίας για φαρμακοποιούς και νοσοκόμους προσφέρονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Απασχόλησης EURES.

Η χώρα αναζητά εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό για τη δυνατότητα εργασίας με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε κλινικές της χώρας, αλλά και κατ' οίκον για τη μέριμνα και φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους υψηλών, μεσαίων και χαμηλών προσόντων με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αλλά και την απαιτούμενη προϋπηρεσία στο αντικείμενο των θέσεων που τους ενδιαφέρουν.Θέση: Aseptic Pharmacy Technician
Περιοχή: Ευρύτερη περιοχή Λονδίνου
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία στους τομείς: CIVAS, TPN, χημειοθεραπείες, Broth Tes, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας διάρκειας έως τριών μηνών.
Κωδ. θέσης: 5728720
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων υπόψη κ. Michael Singleton στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michaelsingleton.72F77FE7.0@applythis.net

Θέση: Aseptic Pharmacy Technician
Περιοχή: Lancashire
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία στους τομείς: CIVAS, TPN, χημειοθεραπείες, Broth Tes, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας διάρκειας έως τριών μηνών.
Κωδ. θέσης: 5728931
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων υπόψη κ. Michael Singleton στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michaelsingleton.72F77FE7.0@applythis.net

Θέση: Aseptic Pharmacy Technician
Περιοχή: Manchester
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία στους τομείς: CIVAS, TPN, χημειοθεραπείες, Broth Tes, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας διάρκειας έως τριών μηνών.
Κωδ. θέσης: 5729132
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων υπόψη κ. Michael Singleton στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michaelsingleton.72F77FE7.0@applythis.net

Θέση: Aseptic Pharmacy Technician
Περιοχή: Cheshire
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία στους τομείς: CIVAS, TPN, χημειοθεραπείες, Broth Tes, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας διάρκειας έως τριών μηνών.
Κωδ. θέσης: 5729347
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων υπόψη κ. Michael Singleton στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michaelsingleton.72F77FE7.0@applythis.net

Θέση: Clinical Pharmacist
Περιοχή: Dartford
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κλινική Φαρμακολογία, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας.
Κωδ. θέσης: 5730839
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων υπόψη κ. Michael Singleton στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michaelsingleton.72F77FE7.0@applythis.net ή επικοινωνήστε με την κ. Victoria Mills στα τηλέφωνα 0845 680 1599 /01744 457 676

Θέση: Clinical Pharmacist
Περιοχή: Durham
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κλινική Φαρμακολογία, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας.
Κωδ. θέσης: 5730877
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων υπόψη κ. Michael Singleton στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michaelsingleton.72F77FE7.0@applythis.net ή επικοινωνήστε με την κ. Victoria Mills στα τηλέφωνα 0845 680 1599 /01744 457 676

Θέση: Aseptic Pharmacy Technician
Περιοχή: Essex
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία στους τομείς: CIVAS, TPN, χημειοθεραπείες, Broth Tes, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Απασχόληση με συμβόλαιο εργασίας διάρκειας έως τριών μηνών.
Κωδ. θέσης: 5730878
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων υπόψη κ. Michael Singleton στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michaelsingleton.72F77FE7.0@applythis.net

Θέση: Care Assistant (νυχτερινό ωράριο)
Περιοχή: Surrey
Προσόντα: Απολυτήριο ή δίπλωμα τεχνικής σχολής, προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. θέσης: 2306024
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: matron.kingswood@balcombecarehomes.co.uk

Θέση: Health Care Assistant
Περιοχή: Surrey
Προσόντα: Απολυτήριο ή δίπλωμα τεχνικής σχολής, προϋπηρεσία στη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων
διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Κωδ. θέσης: 4671208
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: susan.dedman@asterhealthcare.co.uk

Θέση: Senior Care Assistant (3)
Περιοχή: West Sussex
Προσόντα: Απολυτήριο ή δίπλωμα τεχνικής σχολής, προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, εμπειρία σε
ασθένειες ηλικιωμένων κυρίως ατόμων, όπως το Αλτσχάιμερ, γεροντική άνοια και Πάρκινσον, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Κωδ. θέσης: 4519985
Πληροφορίες: Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruit@sussexhealthcare.co.uk

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και αναζήτηση πλειάδας θέσεων εργασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Eures, http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=el&catId=482&parentCategory=482


Μπέρμιγχαμ: Θέσεις στο βρετανικό ΕΣΥ

Δύο θέσεις Ιατρών προσφέρουν κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή near Birmigham, μέσω της εταιρείας τοποθέτησης προσωπικού GlobalMediRec. Πρόκειται για τις εξής ειδικότητες:

    Παιδίατρος - Specialty Doctor Pediatrician, και
    Οφθαλμίατρος - Specialty Doctor in Ophthalmology.

 
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία θα «διαμορφώσει» και το τελικό ύψος των μεικτών απολαβών τους, οι οποίες κυμαίνονται από 50.000 έως 55.000 λίρες Αγγλίας ετησίως. Το προσωπικό θα εργάζεται με ωράριο των 48 ωρών εβδομαδιαίως, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών και θα απασχοληθεί με αρχικό συμβόλαιο εργασίας διάρκειας ενός έτους, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος ο ιατρός. Ας σημειωθεί ότι η GlobalMediRec αναλαμβάνει για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό την προετοιμασία του βιογραφικού, την προετοιμασία του ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη και παρέχει βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC, με το άνοιγμα λογαριασμού τράπεζας στην Αγγλία και άλλα διαδικαστικά ζητήματα, χωρίς να τους επιβαρύνει με οποιαδήποτε χρέωση. Πληροφορίες παρέχονται μέσω της Κατερίνας Κοντάλιπου στο τηλέφωνο 6934 803930 και την ηλεκτρονική διεύθυνση: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Πηγή: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...