20 Φεβ 2014

Θέσεις στην ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα προσλάβει δέκα τέσσερα (14) άτομα σε θέσεις Ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι :    Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και Ανταγωνισμού.
    Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Φάσματος.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών.
    Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ταχυδρομείων.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Ρύθμισης Ταχυδρομικών Θεμάτων.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Πληροφορικής.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.
    Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών.

Όλες οι ανωτέρω θέσεις αφορούν απασχόληση στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων στα Γραφεία  της  ΕΕΤΤ (Λεωφ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, τηλ. : 2106151000) και μέσω του Internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΤΤ, η οποία είναι : http://www.eett.gr
Η κατάθεση αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 11/2/2014 έως και 4/3/2014 στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 έως 15.00.
Εναλλακτικά οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, ταχυδρομικώς επί αποδείξει, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ταχυμεταφορά, σε απλό φάκελο Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Προκήρυξη: 1/2014
Λ. Κηφισίας 60
Τ.Κ.:151 25
Μαρούσι, Αθήνα

 
Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ταχυδρομική σήμανση.

Πληροφορίες στο: eett.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...