3 Φεβ 2014

Κατάρτιση και πρόσληψη ανέργων στη ΔΕΗ

Άνεργους τεχνίτες και διπλωματούχους μηχανικούς θα καταρτίσει και στη συνέχεια θα προσλάβει στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού το ΚΕΚ ΔΕΗ / ΔΕΚΠ / ΣΤΕ.

Το ΚΕΚ της ΔΕΗ συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) Ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄ της Οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση» που αφορά συνολικά 4.900 άνεργους Τεχνίτες και Διπλωματούχους Μηχανικούς του μεταλλευτικού κλάδου και του κλάδου άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ολοι οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν μέρος στα προγράμματα του ΚΕΚ ΔΕΗ θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική απασχόληση, δηλαδή σε πρόσληψη για 100 ημερομίσθια (τέσσερις μήνες) στην Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Οι θέσεις στα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης κατανέμονται ως εξής:

Δυτική Μακεδονία
   Ομάδα Α': Τεχνίτες
    Χειρισμός κινητών μηχανημάτων-μηχανήματα έργου: 40 τεχνίτες
    Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων Εργου εκτός Αυτοκίνησης: 20 τεχνίτες
    Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων με τη μέθοδο της συνεχούς λειτουργίας: 140 τεχνίτες
   Ομάδα Β': Μηχανικοί
    Εξορυκτική και Μεταλλευτική Βιομηχανία: 20 μηχανικοί
   
Πελοπόννησος
   Ομάδα Α': Τεχνίτες
    Χειρισμός κινητών μηχανημάτων-μηχανήματα έργου: 20 τεχνίτες
    Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων Εργου: 20 τεχνίτες
    Επιφανειακή εκμετάλλευση υπαίθριων λιγνιτωρυχείων: 40 τεχνίτες
 

Αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kek.dei.com.gr.
Πληροφορίες στο τηλ. 210-7271420.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...