14 Ιαν 2014

Συμβάσεις έρευνας για θετικές επιστήμες εντός Ιανουαρίου

Ευκαιρίες σε πτυχιούχους με εξειδίκευση σε θετικές κυρίως επιστήμες δίνουν τον Ιανουάριο οκτώ Εθνικά Επιστημονικά Κέντρα. Τους παρέχουν συμβάσεις έργου τουλάχιστον οκτώ μηνών με δυνατότητα παράτασης για να ασχοληθούν κυρίως με την έρευνα σε αντικείμενα για τα οποία το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας καταφεύγει κυρίως στο εξωτερικό.Οι θέσεις αυτή την περίοδο είναι συγκεκριμένες και έχουν προκηρυχθεί από τα μεγαλύτερα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, τα οποία κατά διαστήματα αναλαμβάνουν προγράμματα με εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αναζητούν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα σημαντική αναμένεται να είναι η εναρκτήρια εκδήλωση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» που θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου στον «Δημόκριτο». Θα αναπτυχθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης και η στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης».

Τον Ιανουάριο πάντως τρέχουν οι προθεσμίες για ειδικούς επιστήμονες, κυρίως γεωπόνους, γεωλόγους, χημικούς, βιολόγους, φυσικούς, προγραμματιστές και μηχανικούς πληροφορικής. Στο μεταξύ, ανοικτό παραμένει το Μητρώο Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας στο οποίο μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η εγγραφή τους στο Μητρώο τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν ως εμπειρογνώμονες σε ερευνητικά και τεχνολογικά έργα.

Βιολόγοι, Γεωλόγοι και Γεωπόνοι
Με δώδεκα εποχικά εργαζομένους, πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ θα ενισχυθεί το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι θέσεις κατανέμονται σε επτά ειδικότητες, από τις οποίες οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες δύο:
ΠΕ Γεωλόγων, πέντε θέσεις
ΠΕ Γεωλόγων - Ορυκτολόγων, δύο θέσεις

Επίσης θα προσληφθούν ένας Μηχανικός Μεταλλειολόγος ή Ορυκτών Πόρων κατηγορίας ΠΕ, ένας Χημικός ΠΕ, ένας Ηλεκτρονικός, ένας Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων και ένας Τεχνολόγος, όλοι κατηγορίας ΤΕ. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα μηνών.
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Ιανουαρίου 2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 1337000-003 και στην ιστοσελίδα www.ncsd.gr.

Χημικοί στον «Δημόκριτο»
Εννέα εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες θα προσλάβει το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος» για την υλοποίηση επτά ερευνητικών έργων του. Οι θέσεις αφορούν τις ακόλουθες έξι ειδικότητες:
Χημικών, δύο θέσεις
Χημικών Μηχανικών, δύο θέσεις
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, μία θέση
Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή αποφοίτου Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, μία θέση
Φυσικών Επιστημών ή Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μία θέση
Θετικών Επιστημών ή Μηχανικού με πτυχίο Θετικών Επιστημών, μία θέση
Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έξι και δώδεκα μηνών. Αιτήσεις, συνοδευόμενες από πλήρη βιογραφικά σημειώματα, υποβάλλονται σε διαφορετικές ημερομηνίες αναλόγως της θέσης, ενώ η προθεσμία τους λήγει στις 10, 17, 23 και 24 Ιανουαρίου 2014. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΤΘ 60228, ΤΚ 153 10, Αγία Παρασκευή.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φορέα www.demokritos.gr

ΕΛΚΕΘΕ: Εξειδίκευση
Εναν Ειδικό Επιστήμονα, εξειδικευμένο στο γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών», θα προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής πανεπιστημιακού ιδρύματος και θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών με δυνατότητα παράτασης. Αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 28 Ιανουαρίου 2014. Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 22910 76462 και στην ιστοσελίδα του φορέα www.hcmr.gr

ΙΤΕ: Ερευνα έως τρία χρόνια
Δύο θέσεις προκήρυξε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Eρευνας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί ένας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στον τομέα της υπολογιστικής όρασης και ένας Μηχανικός Λογισμικού πλήρους απασχόλησης στον τομέα της Υπολογιστικής Oρασης. Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας από ένα έως τρία έτη.
 

Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του φορέα, http://www.ics.forth.gr και στο τηλέφωνο 2810 391600.

ΕΚΤ: Μηχανικοί Πληροφορικής
Εως τις 13 Ιανουαρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις στον διαγωνισμό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τρεις θέσεις συμβασιούχων με μίσθωση έργου. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: ΠΕ Πληροφορικής - Μηχανικών Η/Υ (δύο θέσεις) και ΠΕ Πληροφορικής (μία θέση).
Για τις δύο πρώτες θέσεις ο χρόνος απασχόλησης ορίζεται στους 19 και δώδεκα μήνες αντίστοιχα, ενώ για την τρίτη θέση στους 20 μήνες.
Πληροφορίες: 210 7273900.

ΚΕΘΙ: Νομικός
Στην πρόσληψη ενός Νομικού, πτυχιούχου πανεπιστημιακού ιδρύματος, προχωρεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Ο επιτυχών θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα μηνών.
Πληροφορίες: 210 3898022.

Πηγή: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...