28 Ιαν 2014

ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!» - Στήριξη στους Έλληνες επιστήμονες (έως 31-01-2014)

Έμπρακτη στήριξη στους Έλληνες επιστήμονες για το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα παρέχει το πρόγραμμα του ΣΕΒ «Μαζί στην Εκκίνηση!».

Απευθύνεται σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους αποφοίτους, ερευνητές και γενικότερα επιστήμονες ανεξαρτήτως ηλικίας που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποκτήσουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν επιχειρηματική σκέψη και δράση.


Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υλοποιείται με τη συμμετοχή πολλών ακόμη Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Δείτε τις επιχειρηματικές ομάδες του α΄κύκλου του προγράμματος (2013) εδώ: sev4enterprise.org.gr

Το πρόγραμμα νέων επιστημόνων «Μαζί στην Εκκίνηση!» που υλοποιεί ο ΣΕΒ σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα, περιλαμβάνει τις εξής βασικές δράσεις:

Α. Φιλοξενία
    Στο πλαίσιο της φιλοξενίας παρέχονται οι εξής υπηρεσίες στους συμμετέχοντες:

    Διοικητική υποστήριξη και πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
    Καθοδήγηση και παρακολούθηση από ομάδα στελεχών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.
    Πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.
    Εσωτερικές συναντήσεις μεταφοράς εμπειρίας και γνώσης, γεγονότα θεματικού χαρακτήρα, κλπ.

    Στην Αθήνα, ο  χώρος φιλοξενίας των νέων επιστημόνων βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» και στο Βόλο, στο αναπαλαιωμένο Κτίριο Καπνού.
    Στους χώρους φιλοξενίας  οι επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες συνεργάζονται με μέντορες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ και εξειδικευμένους συμβούλους για τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα και την αποτελεσματική τους δικτύωση με πελάτες, προμηθευτές και χρηματοδότες.
   
Β. Αναδοχή (mentoring)
   Την υψηλή εποπτεία, καθοδήγηση και δικτύωση των επιστημόνων αναλαμβάνει δίκτυο μεντόρων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε τομείς όπως η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, η βελτίωση ανταγωνιστικότητας, η ανάπτυξη εξωστρέφειας, η χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, κ.λπ.
   Οι μέντορες παρέχουν στους συμμετέχοντες τις εξής υπηρεσίες:
    Καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τόσο το θεματικό και τεχνολογικό αντικείμενο όσο και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και υλοποίηση,
    Επίβλεψη της ποιότητας και καθοδήγηση για τη μεγιστοποίηση των δεικτών εφικτότητας και εξωστρέφειας του επιχειρηματικού σχεδίου,
    Δικτύωση με επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς φορείς και λοιπούς κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας,
    Αξιολόγηση του τελικού επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνσεις ως προς την εφαρμογή του.

Γ. Συμβουλευτική Υποστήριξη
   Οι επιστήμονες προκειμένου να συντάξουν να πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το αντικείμενο της συμβουλευτικής υποστήριξης περιλαμβάνει μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω έρευνα, ανάλυση και τεκμηρίωση, όπως ενδεικτικά:
     Έρευνα αγοράς
     Κοστολόγηση και χρηματοοικονομική ανάλυση
     Marketing plan
     Διαδικασίες παραγωγής και αλυσίδα εφοδιασμού
     Νομική υποστήριξη, πιστοποίηση πατεντών

Δ. Επιμόρφωση
   Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των επιστημόνων πρόκειται να οργανωθούν προγράμματα επιμόρφωσης σε εξειδικευμένα θεματικά πεδία, όπως ενδεικτικά:
    Τεχνικές και Εργαλεία Διοίκησης – Planning, Organization & Time Management Techniques
    Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και Στρατηγική Σκέψη
    Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
    Marketing & Πωλήσεις
    Online Media Planning & Buying Process
 

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα νέων επιστημόνων «Μαζί στην Εκκίνηση!» υποβάλλονται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014.

Πληροφορίες παρέχονται από:

    ΣΕΒ / Αθήνα, τηλ.: 211 5006118, www.sev4enterprise.org.gr, email: sev4enterprise@sev.org.gr

    Χώρος Φιλοξενίας / Αθήνα: Υπεύθυνος, Κώστας Τρούλος, τηλ.: 211 5006134, email: ktroulos@sev.org.gr

    Χώρος Φιλοξενίας / Βόλος: Υπεύθυνη, Βάσια Γεωργατζή, τηλ.: 24210 74728, email: moke.hive@gmail.com
   
   
Πηγή:     epidotisimag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...