10 Δεκ 2013

Erasmus+ Το νέο πολυ-πρόγραμμα για απασχόληση, επιχειρηματικότητα, αθλητισμό, κατάρτιση

Νέο επταετούς διάρκειας πρόγραμμα της ΕΕ, το Erasmus+, θα τρέξει από το 2014 στα θεματικά πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Το  Erasmus+ θα συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014, και έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έγκριση του Συμβουλίου των κρατών-μελών αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που θα λάβουν χρηματοδότηση για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό. Στους δικαιούχους είναι και 2 εκατομμύρια φοιτητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, 650.000 σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, 800.000 εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί και νεαροί εργαζόμενοι που θα εκπαιδεύσουν άτομα στο εξωτερικό. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ θα έχουν επίσης περισσότεροι από 500.000 νέοι που θα ενταχθούν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό.erasmus-plus-evropaiko-programma

Οι φοιτητές που θα μεταβούν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές θα χρηματοδοτηθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αυτή η εξέλιξη είναι ευνοϊκή, καθώς οι κρατικές υποτροφίες και τα δάνεια δεν είναι πολλά.
Παράλληλα το πρόγραμμα θα παρέχει χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής απασχόλησης.

Ταυτόχρονα περισσότεροι από 25.000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για πτυχία master’s, και 125.000 σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 στρατηγικών συμπράξεων με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας.

Επίσης 3.500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 συμμαχίες γνώσης και τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων με σκοπό την τόνωση της απασχολησης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ενώ θα υπάρξουν 600 συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα έχει ενισχυμένο προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ,  κατά 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα.
 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το Erasmus+ θα εντάσσει κάτω από την ίδια ομπρέλα όλα τα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και των νέων, όπως τα προγράμματα Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες.

Πηγή: epidotisimag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...