5 Δεκ 2013

Ειδικότητες του Μέλλοντος από το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρουσιάζει μία  νέα σειρά Επιμορφωτικών Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Ειδικότητες  και Επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας έως το 2020 με αφορμή τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ.

Τα Προγράμματα που σχεδιάστηκαν είναι τα ακόλουθα και οργανώνονται στους επτά κάτωθι τομείς :

Τομέας της Ενέργειας

 • Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας και Επιχειρηματικότητα
 • Αειφόρος Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Δομημένου Περιβάλλοντος
 • Εισαγωγή στον Ενεργειακό και Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κτιρίων και Αστικών Δομών
Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων
 • Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Υπεύθυνος Διαδικτύου
 • Προγραμματιστής με τη Γλώσσα Προγραμματισμού C++
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα
 • Μηχανικός Δικτύων
 • Βιοϊατρικές Βάσεις Δεδομένων
 • Αναλυτής Δεδομένων
 • Project Management
Τομέας των Τροφίμων
 • Μarketing Τροφίμων
 • Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2008
 • Στέλεχος Εργαστηρίων Τροφίμων στο Τομέα της Ποιότητας
Τομέας Δομικών Προϊόντων
 • Κατασκευές Φυσικής Δόμησης cob (θα διατεθεί προσεχώς)
Τομέας του Περιβάλλοντος
 • Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων
Τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
 • Logistics και Διεθνείς Μεταφορές (Εκμάθηση του Λογισμικού OrianERP Freight & Logistics)
Τομέας της Υγείας
 • Επείγον Τραύμα
 • Επείγουσα Ιατρική
 • Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Οργάνωση Έρευνας Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων
 • Η παραγωγή Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 

Περίοδοι Έναρξης Μαθημάτων: 13/1/2014 & 17/2/2014

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...