6 Δεκ 2013

Ευρωπαϊκό επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και επαγγελματίες

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον για την κατάρτιση εκπαιδευτικών και διδασκομένων σε θέματα ΕΕ , να συμμετάσχουν Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Jean Monnet «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο» (Learning EU at Schools).

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επιμόρφωση και υψηλής ποιότητας κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές, σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και σε επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών.

Με την ολοκλήρωση της ολοήμερης εκπαίδευσής τους, οι συμμετέχοντες:

    1. λαμβάνουν Πιστοποιητικό Σπουδών, από το οποίο θα προκύπτει η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και η κατάρτισή τους στις πλέον σύγχρονες και ανταγωνιστικές μεθόδους διδασκαλίας για την ΕΕ.
    2. θα είναι, επίσης, σε θέση να προσφέρουν στους μαθητές τους χειροπιαστές γνώσεις για τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην ΕΕ και να ενθαρρύνουν το διάλογο και τις συναινετικές διαδικασίες μεταξύ τους.
   
Η εκπαίδευση θα γίνει από Καθηγητές Πανεπιστημίου και επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά θέματα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς (εν ενεργεία και μελλοντικούς) από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Θα είναι, επίσης, ανοικτό για συμμετοχή στις υπηρεσίες κατάρτισης εκπαιδευτικών, καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι διαφόρων ειδικοτήτων.

Το Πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε 4 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας ανά μήνα μεταξύ Ιανουαρίου - Απριλίου 2014. Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο θα είναι 60 άτομα. Η επιλογή των 4 τόπων διεξαγωγής του προγράμματος θα γίνει, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε πόλη της περιφέρειας των συμμετεχόντων που επιτρέπει την ευκολότερη μετακίνηση.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα είναι δωρεάν.
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 7220508.

http://www.jmc.uoa.gr/fileadmin/jmc.pspa.uoa.gr/uploads/PDFs/prok_learn_eu.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...