2 Δεκ 2013

Ζήτηση για πτυχιούχους Οικονομικών και Πληροφορικής στο Ντουμπάι

Με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνεται η ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτικό Ντουμπάι, το οποίο έχοντας ξεπεράσει τον σκόπελο της... παρ' ολίγον χρεοκοπίας, οδεύει σε μία νέα εποχή οικονομικής δραστηριότητας.

Ευκαιρίες απασχόλησης παρέχονται σε μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών κλάδων, μεταξύ των οποίων τα ξενοδοχειακά, το λιανεμπόριο, η τεχνολογία, ο τουρισμός, τα χρηματοοικονομικά και η μεταποίηση, ενώ ένας νέος κλάδος αναδύεται στο προσκήνιο, εκείνος της επιλογής και τοποθέτησης προσωπικού.

Η Microsoft θα προσλάβει προσωπικό με πτυχία ή μεταπτυχιακούς τίτλους για να καλύψει τις ανάγκες στις εγκαταστάσεις της στο Ντουμπάι

Στο μεταξύ, «ισχυρός παίκτης» της οικονομίας της χώρας παραμένει ο κατασκευαστικός κλάδος. Ορισμένες από τις ανοικτές θέσεις είναι για πτυχιούχους Πληροφορικής, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού και στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων, για τους περισσότερους από τους οποίους απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από τα λοιπά προσόντα, αποτελεί η γνώση τόσο της αγγλικής, όσο και της αραβικής ή γαλλικής γλώσσας.

Προσλήψεις στην Emerson

Δεκατρείς ευκαιρίες μόνιμης πλήρους εργασίας παρέχει η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία λύσεων κλιματισμού Emerson Climate Technologies στο Ντουμπάι. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους με προϋπηρεσία, πτυχία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και διάθεση για εργασία σε ένα τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον μιας ξένης -πολιτισμικά- χώρας.

Στόχος της Emerson είναι η παροχή προϊόντων που διασφαλίζουν την άνεση των πελατών της παγκοσμίως και σέβονται το περιβάλλον. Με 122 έτη λειτουργίας, εμπορική παρουσία σε 70 χώρες του κόσμου αλλά και 135.000 εργαζομένους, η εταιρεία εγγυάται ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας, που προωθεί τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Ορισμένες από τις προσφερόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

Θέση: Service Leader

Προσόντα: Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στη διεύθυνση και εφαρμογή στρατηγικών λειτουργίας και πωλήσεων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Η γνώση της αραβικής ή γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21583

Θέση: Senior Accountant & Analyst

Προσόντα: Προϋπηρεσία διάρκειας πέντε έως δέκα ετών σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στα προγράμματα JD Edwards και/ή Oracle, προϋπηρεσία σε τμήματα τραπεζών και ελεγκτικής, άριστη γνώση του Microsoft Excel για μεγάλο αριθμό δεδομένων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=2158

Θέση: RMT Analytical - Sales Manager
Προσόντα: Εμπειρία στον έλεγχο και την υποστήριξη πωλήσεων συσκευών κλιματισμού σε συνεργασία με το ηλεκτρολογικό τμήμα (AMC, αναβαθμίσεις, ανταλλακτικά), εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων πωλήσεων, εμπειρία στην εκπαίδευση ομάδων πωλήσεων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Η γνώση της αραβικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21581

Θέση: Regulators Business Manager - Industrial
Προσόντα: Προϋπηρεσία διάρκειας πέντε έως δέκα ετών στις πωλήσεις προϊόντων του κλάδου βιομηχανικών οργάνων, προϋπηρεσία διάρκειας τριών έως πέντε ετών στη διοίκηση πωλήσεων στο ίδιο κλάδο, εμπειρία σε εφαρμογές λαδιού και υγραερίου, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21580

Θέση: Recruitment Manager

Προσόντα: Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών στην επιλογή προσωπικού (σε αντίστοιχη εταιρεία), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο..

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21579

Θέση: Migration and Modernization Sales Consultant
Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών σε σχετική θέση, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21578

Θέση: Learning and Development Manager
Προσόντα: Προϋπηρεσία διάρκειας δύο έως πέντε ετών στον τομέα Learning & Development, εμπειρία μετάδοσης της κατάρτισης στα ενδιαφερόμενα μέλη, εμπειρία στη διαχείριση σχέσεων με εξωτερικούς προμηθευτές, ικανότητα εκπαιδευτή στα εργαλεία e-learning και εφαρμογή των εργαλείων στα προγράμματα κατάρτισης της Emerson, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21577

Θέση: Director Strategic Accounts Program - Middle East
Προσόντα: Προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών, εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, ηγετικές δεξιότητες, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21553

Θέση: GMS Software Engineer
Προσόντα: Προϋπηρεσία στον κλάδο του προγραμματισμού Η/Υ, εμπειρία στο πρόγραμμα SQL, σε βάθος κατανόηση στη δομή Windows, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων λογισμικού κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης, εμπειρία στους Server: Windows Server 2003 και SQL Server 2005, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21552

    Για πληροφορίες αναφορικά με τις θέσεις, τα προσόντα και τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική σελίδα http://careerdubai.net/

Δεκάδες θέσεις
Προσλήψεις μέσω της Michael Page

Δεκάδες θέσεις εργασίας προσφέρει σε επιχειρήσεις του Ντουμπάι η πολυεθνική εταιρεία επιλογής προσωπικού Michael Page International. Οι θέσεις αφορούν υψηλόβαθμα και όχι μόνο στελέχη, πωλητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, αλλά και πτυχιούχους οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενο αποτελεί επίσης η προϋπηρεσία στο αντικείμενο κάθε θέσης ή σε άλλα συναφή αντικείμενα. Οσο για τις προσφερόμενες ειδικότητες είναι οι εξής: Accounting Manager, Underwriting Assistant, Warehouse & Logistics Manager, MEP Buyer, Key Account Manager, Business Manager - Facilities Management, Deputy General Manager, Distributor Manager, Sales Manager - Carrefour Expert, Purchasing Executive και Oracle Techno-Functional Consultant. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, http://www.michaelpage.com/, και στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/

MICROSOFT
Στελέχη με προϋπηρεσία


Στην πρόσληψη οκτώ εργαζομένων προχωρά ο τεχνολογικός κολοσσός Microsoft για τις εγκαταστάσεις της στο Ντουμπάι. Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει πτυχία ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γνώση της γαλλικής ή αραβικής γλώσσας. Αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, ζητούνται, μεταξύ άλλων, πτυχία πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την Πληροφορική, στη νομική επιστήμη, στα Πληροφοριακά Συστήματα ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, στο ΙΤ ή τη Διοίκηση και τη Μηχανική.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο κάθε θέσης και εμπειρία σε μία ευρεία «γκάμα» τομέων. Ειδικότερα, στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, στις μεθοδολογίες πωλήσεων, στην οικονομική ανάλυση, στα προγράμματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) και στις συναλλαγές, εμπειρία κατά προτίμηση σε διακρατικές συναλλαγές.

Επίσης, στα πρωτόκολλα δικτύωσης, web /application servers, βάσεις δεδομένων), εμπειρία στα προγράμματα XML, JavaScript και HTML, και στους τομείς της pre-sales υποστήριξης, της τεχνικής συμβουλευτικής, του σχεδιασμού λύσεων και του οραματισμού, σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης έργων.

Επιπλέον, απαιτούνται στρατηγική και αναλυτική σκέψη, δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και αυστηρών προθεσμιών, αλλά και κατανόηση της αγοράς και του δημόσιου τομέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), όπου απευθύνεται η Microsoft.

Οι «ανοικτές» θέσεις είναι οι ακόλουθες: Solution Sales Specialist, Bus Development Manager SMB, Government Solutions Lead, MEA HQ Commercial Attorney, Solution Manager, Program Manager και Infrastracture Architect. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/searchjob_results_bycompany.aspx?CompanyId=1930.

MANPOWER
Θέσεις για διοικητικούς


Διοικητικό προσωπικό για τη διαχείριση έργων και την επιλογή προσωπικού ζητούν μεγάλες επιχειρήσεις στο Ντουμπάι μέσω των εταιρειών επιλογής προσωπικού Manpower, Michael Page και BAC.

Οι θέσεις αφορούν πτυχιούχους διαφόρων κατευθύνσεων με ειδίκευση στην αναζήτηση, επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις βοηθητικές και σε επίπεδο senior, οι οποίοι πέραν της διάθεσης απασχόλησης σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί γνώση της γαλλικής, πακιστανικής ή αραβικής γλώσσας. Ειδικότερα, μέσω της εταιρείας BAC - Your Search Partner θα καλυφθούν τρεις θέσεις στις ειδικότητες HR Project Manager for compensation and benefits, HR Assistant και Oil & Gas Manager.

Η εταιρεία Manpower μεσολαβεί για την πρόσληψη ενός Recruitment Senior Analyst και ενός HR Manager, ενώ η Michael Page προσφέρει τρεις θέσεις για ειδικούς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα για έναν HR manager, έναν HR Administrator και για έναν Head of HR. Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις παρέχονται στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/
 

Νέοι συνεργάτες για τα InterContinental Hotels

Τρεις προσλήψεις θα πραγματοποιήσει ο όμιλος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων InterContinental Hotels (IHG) για τα ξενοδοχεία του με έδρα του Ντουμπάι. Ο όμιλος διαθέτει 4.600 πολυτελή ξενοδοχεία παγκοσμίως και, συγκεκριμένα, τα InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites, EVEN? Hotels και HUALUXE? Hotels and Resorts. Η IHG επιθυμεί να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της με νέους συνεργάτες. Οι θέσεις που προσφέρονται είναι οι εξής:

Θέση: Learning & Development Specialist - Food & Beverage
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου ή πιστοποίηση σχολής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο, προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στον τομέα Τροφίμων και Ποτών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο σε γραπτό, όσο και σε προφορικό επίπεδο, κατανόηση της αγοράς και της σύνδεσής της με την ατζέντα του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21576

Θέση: Events Head Waiter
Προσόντα: Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητα επίβλεψης του τομέα διοργάνωσης εκδηλώσεων, εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21432

Θέση: Reservation Agent
Προσόντα: Εμπειρία στην καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων κράτησης, εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο.

Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://careerdubai.net/job_view.aspx?JobId=21431

Πηγή: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...