4 Νοε 2013

Προπτυχιακά και  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει,για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών:ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200 θέσεις)
2. Πληροφορική (1000 θέσεις)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1100 θέσεις)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90 θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (450 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395 θέσεις)
4. Τραπεζική (445 θέσεις)
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400 θέσεις)
6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140 θέσεις)
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (120 θέσεις)
8. Διασφάλιση Ποιότητας (370 θέσεις)
9. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90 θέσεις)
10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320 θέσεις)
11. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100 θέσεις)
12. Διαχείριση Αποβλήτων (280 θέσεις)
13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (35 θέσεις)
14. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45 θέσεις)
15. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (80 θέσεις)
16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60 θέσεις)
17. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (60 θέσεις)
18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις)
19. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (60 θέσεις)
20. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120 θέσεις)
22. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45 θέσεις)
23. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (75 θέσεις)
24. Σπουδές στην Εκπαίδευση (670 θέσεις)
25. Εκπαίδευση Ενηλίκων (180 θέσεις)
26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90 θέσεις)

Επίσης προσφέρει πρόσθετο αριθμό παρεχομένων θέσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αποκλειστικά σε μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΤΕΙ με προσωποπαγή θέση & εργαστηριακούς συνεργάτες που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης.

Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά πρόγραμμα έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (45 θέσεις)
2. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (39 θέσεις)
3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (40 θέσεις)
4. Τραπεζική (45 θέσεις)
5. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (40 θέσεις)
6. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (14 θέσεις)
7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (12 θέσεις)
8. Διασφάλιση Ποιότητας (37 θέσεις)
9. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (9 θέσεις)
10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (32 θέσεις)
11. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (10 θέσεις)
12. Διαχείριση Αποβλήτων (28 θέσεις)
13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (4 θέσεις)
14. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (5 θέσεις)
15. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (8 θέσεις)
16. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (6 θέσεις)
17. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (6 θέσεις)
18. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (6 θέσεις)
19. Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα (6 θέσεις)
20. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (3 θέσεις)
21. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (12 θέσεις)
22. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (5 θέσεις)
23. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (8 θέσεις)
24. Σπουδές στην Εκπαίδευση (67 θέσεις)
25. Εκπαίδευση Ενηλίκων (18 θέσεις)
26. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (9 θέσεις)
 

Τέλος, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009.

Τα προγράμματα και οι προσφερόμενες θέσεις ανά πρόγραμμα έχουν αναλυτικά ως εξής:

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό: 55
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό: 50
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός: 5
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες: 10
Πληροφορική: 50
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 75

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
• Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2014.
• Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση).
• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (eap.gr / έλεγχος σειράς κατάταξης). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα είναι στη διάθεση του Τύπου. Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2013 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2013

Πληροφορίες:
eap.gr ή στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...