3 Οκτ 2013

Επιδοτούμενη κατάρτιση ενεργειακών επιθεωρητών

Εγκρίθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή» γίνεται μέσω του buildingcert.gr μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2013.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε κύκλους ανά συγκεκριμένα και τακτά χρονικά διαστήματα.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενίσχυση υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Φυσικά πρόσωπα – Διπλωματούχοι και Πτυχιούχοι Μηχανικοί), μέσω καταβολής προκαθορισμένου ποσού ανά κατηγορία Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:
  • Ενίσχυση ενεργειακών επιθεωρητών κτηρίων: ποσό ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.
  • Ενίσχυση ενεργειακών επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης: ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
  • Ενίσχυση ενεργειακών επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού: ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερό από τετρακόσια (400) ευρώ συνολικά, ανεξάρτητα από το κόστος της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν.
 
Από το πρόγραμμα επιδότησης της κατάρτισης μπορούν να ωφεληθούν και όσοι ανήκουν στο προσωρινό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και όσοι έχουν ολοκληρώσει, ή πρόκειται να ολοκληρώσουν, την εξειδικευμένη κατάρτιση για να αποκτήσουν την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή. Δεν έχει αναδρομική ισχύ ως προς την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν αίτηση στο Πρόγραμμα όσοι έχουν ήδη αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μετά από αξιολόγηση των παρακάτω κριτηρίων:
  • Εισοδηματικά: με βάση το δηλωθέν εισόδημα, του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.
  • Ηλικιακά: με βάση τα έτη από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου ή του διπλώματος.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο, είναι η επιτυχής παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που επέλεξε και η αντίστοιχη επιτυχής απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και στο άρθρο 52 του Νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174).

Ο οδηγός του προγράμματος βρίσκεται στο: buildingcert.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...