7 Οκτ 2013

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εξαγωγές - 9 Οκτώμβρη


Επιδοτούμενα σεμινάρια σε εργαζόμενους ή και στελέχη επιχειρήσεων, για να βοηθήσουν τις εταιρείες όπου απασχολούνται να στραφούν στις εξαγωγές, διεξάγουν σύνδεσμοι επιχειρήσεων.

Πρόκειται για τη δράση «Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα Εξωστρέφειας», που υλοποιούν από κοινού η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων), με τους συλλογικούς φορείς των εξαγωγέων, όπως ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), με στόχο να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και σε υφιστάμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους.


Η δράση είναι συνολικής διάρκειας 22 ωρών και επιδοτείται με 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα για τους συνολικά 200 δικαιούχους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η Συμβουλευτική θα γίνει σε ομάδες των 4 - 20 ατόμων σε επίπεδο νομού, με 6 ώρες ομαδικών συναντήσεων και 16 ώρες ατομικών (από 6 ως 8 ώρες ανά ημέρα). Σκοπός είναι, στο τέλος της συμβουλευτικής, κάθε επιχείρηση να διαθέτει ένα στέλεχος το οποίο όχι μόνο να κατανοεί τα ουσιαστικά ζητήματα των εξαγωγών, αλλά και να τα προσεγγίζει με επαγγελματικό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα:

  • να εξακριβώσει την παρούσα κατάστασή της και να θέσει τους μελλοντικούς στόχους και τις επιδιώξεις της
  • να εντοπίσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της και τις αδυναμίες της
  • να αναζητήσει τις ευκαιρίες των προϊόντων στη διεθνή αγορά
  • να αξιολογήσει την εξαγωγική της ετοιμότητα
  • να ορίσει τις προϋποθέσεις της επιτυχούς δραστηριοποίησής της στον εξαγωγικό τομέα
  • να σχεδιάσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της εξαγωγικής δραστηριότητάς της
  • να επικεντρωθεί στους ενδεικνυόμενους τρόπους εισόδου στη διεθνή αγορά, προσεγγίζοντας την κατάλληλη στρατηγική

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, κάθε ωφελούμενος θα έχει αποκτήσει ένα σύνολο βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων, ώστε να μπορεί μελλοντικά να διαμορφώνει για την επιχείρηση την αναγκαία κάθε φορά στρατηγική για κάθε εξαγωγική αγορά-στόχο. Αίτηση συμμετοχής στη δράση μπορούν να συμπληρώσουν εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με προσωπικό κάτω των 250 ατόμων), αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες που στοχεύουν στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών τους.
 

Ως έγκυρες θα εξετάζονται οι Αιτήσεις που συνοδεύονται από τα εξής έγγραφα:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση Εναρξης Επιτηδεύματος ή Βεβαίωση Εργοδότη
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από 250 άτομα
6. Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2013, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη, ΤΘ 10709 541 10 Θεσσαλονίκη και
  • Στην Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61 11144 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες στο pse.gr, ή στα τηλ.:
    210 2110100 κα Ελένη Καραγιαννίδου (ΕΕΔΕ),
    2310 535333 κα Μαίη Δεμερτζή (ΣΕΒΕ),
    210 5228925 κ. Νικόλαος Αρχοντής (ΠΣΕ),
    2810 343458 κα Λιάνα Τσουπάνου (ΣΕΚ),
    210 9982100 κ. Εμμανουήλ Δανιήλ (ΟΠΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...