8 Οκτ 2013

Επιδότηση έως 60% για επεξεργασία αγροτικών προϊόντων


Σημαντικές ενισχύσεις δίνονται από τα προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, σε όσους νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματίες επιλέξουν να επενδύσουν στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, επιδοτήσεις έως και 60% του κόστους της επένδυσης παρέχονται από τα τοπικά προγράμματα Leader που προκηρύσσονται σταδιακά κατά τόπους, και αυτή τη στιγμή είναι ενεργά σε 10 περιοχές της Ελλάδας.

Το μέτρο «L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, αλλά και όσων θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, σε μεταποιητική δραστηριότητα μικρής κλίμακας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Μέσω του Leader θα λάβετε επιδότηση για τις δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι, όπου αναγράφεται «εκσυγχρονισμός – επέκταση» σημαίνει ότι η επιδότηση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ η «ίδρυση» αφορά ιδιώτες οι οποίοι θα επιδοτηθούν για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στην αντίστοιχη δραστηριότητα.

Οι μεταποιητικές δραστηριότητες αγροτικών προϊόντων που επιδοτούνται είναι:

ΚΡΕΑΣ - ΓΑΛΑ - ΑΥΓΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΜΕΛΙ - ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΟΙΝΟΣ - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΣΠΟΡΟΙ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Στο πλαίσιο του μέτρου, επιδοτούνται οι παρακάτω ενέργειες – δαπάνες:

  • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
  • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
  • Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
  • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
  • Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.
 

Δεν επιδοτούνται: η αγορά οικοπέδου, η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και, όπως σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, η προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού και οι φόροι (π.χ. ΦΠΑ).

Τα προγράμματα Leader ενεργοποιούνται σε κύκλους και τελούν υπό τη διαχείριση των κατά τόπους Αναπτυξιακών Εταιριών. Αυτή τη στιγμή αιτήσεις δέχονται 10 Αναπτυξιακές Εταιρίες, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Περιοχή         Προθεσμία          Τηλέφωνο
Θεσσαλονίκη     9/10/2013         2310 801070
Φωκίδα            14/10/2013       22650 79281
Σέρρες            14/10/2013         23210 644402-3
Λήμνος            15/10/2013         22540 23849
Δράμα            18/10/2013         25210 47611
Ολυμπία         29/10/2013         26250 24990
Χαλκιδική       31/10/2013         23710 24407
Πέλλα            15/11/2013         23810 24858
Έβρος            15/11/2013         25510 21910
Κυκλάδες        8/1/2014         22810 88834

Παράταση στο Leader Άρτας – Πρέβεζας μέχρι 21 Οκτωβρίου. Τηλ. 26820 89150

Αν έχετε ενδιαφέρον για περιοχή της Ελλάδας που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα, θα μπορούσατε να αναζητήσετε στο Ίντερνετ, την Αναπτυξιακή Εταιρία του Νομού όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην επεξεργασία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καλούνται να συμπληρώσουν τα τυποποιημένα υποδείγματα που παρέχει δωρεάν η κάθε Αναπτυξιακή Εταιρία.

Για περισσότερες πληροφορίες: epidotisimag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...