21 Οκτ 2013

120 προσλήψεις με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών στην ΕΥΔΑΠ - Λήγει 24/10

Την πρόσληψη 120 ατόμων, αποφοίτων γυμνασίου και λυκείου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μήνες), ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, 50 καταμετρητές (ΔΕ) και 70 εργάτες (ΥΕ) θα τοποθετηθούν στην υπηρεσία Καταμέτρησης και Ελέγχου Αθηνών (28 θέσεις καταμετρητών) και στην αντίστοιχη υπηρεσία Πειραιώς (22 θέσεις καταμετρητών)ενώ από τις 70 θέσεις Εργατών, 43 αφορούν τις υπηρεσίες Αθηνών και 27 θέσεις τις υπηρεσίες Πειραιώς.

Οι υποψήφιοι Καταμετρητές θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή άλλο ισότιμο τίτλο του εξωτερικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι Εργάτες θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με επιπλέον μόρια θα πριμοδοτηθούν οι υποψήφιοι αναλόγως των λοιπών κριτηρίων που θα συγκεντρώνουν, όπως ο χρόνος ανεργίας, η επαγγελματική εμπειρία, η οικογενειακή κατάσταση, η ιδιότητά τους ως μελών πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, ο αριθμός των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων και η εντοπιότητα.

Οι υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει του 21ο και να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος ηλικίας, ενώ για τους υποψηφίους κατηγορίας ΥΕ το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει έως τα 50 έτη.

Οι θέσεις εργατών αφορούν την εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως η διάνοιξη χανδάκων σε μόνιμα υγρό περιβάλλον σε μεγάλο βάθος με χειρωνακτικά μέσα, η χρήση κομπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες μετά τη διάνοιξη ρεόντων λυμάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η κάθοδος σε χώρους λυμάτων με αναθυμιάσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 24 Οκτωβρίου
 

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του οργανισμού eydap.gr
ή στο τηλέφωνο 210 2144068.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...