3 Οκτ 2013

Εξάμηνες υποτροφίες έως €10.000 από το ΙΚΥ για PhD και PostDoctorate

Πρόγραμμα υποτροφιών σύντομης διάρκειας για ερευνητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό παρέχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας.

Τις υποτροφίες διάρκειας 3 έως 6 μηνών θα λάβουν 100 ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες, στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:
 
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Πολιτισμικές Σπουδές, Εικαστικές Επιστήμες
 • Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
 • Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες
 • Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Επιστήμες Διαστήματος
 • Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας
 • Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ο κάθε ερευνητής θα λάβει τις ακόλουθες οικονομικές παροχές από το ΙΚΥ:

 • Μηνιαία τροφεία ύψους €1.500.
 • Δαπάνες για έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στην Ελλάδα, μέχρι το ποσό των €1.000, με προσκόμιση των νομίμων παραστατικών.

Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως τις 30/11/2014. Ενδέχεται, ωστόσο, να λήξει νωρίτερα, σε περίπτωση που χορηγηθούν πριν από την ημερομηνία αυτή οι εκατό θέσεις υποτροφιών του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν, ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο υποψήφιος θα υποβάλει συνημμένα:
 • Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass.
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της γλώσσας εργασίας στο ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή διαβατηρίου.
 • Επίσημη βεβαίωση αποδοχής από τον υπεύθυνο του ερευνητικού/ επιστημονικού κέντρου υποδοχής  στην οποία θα αναφέρεται, ο τίτλος του κέντρου υποδοχής, η χώρα, η ημερομηνία άφιξης και η διάρκεια παραμονής και εργασίας στο κέντρο υποδοχής, το αντικείμενο της έρευνας, καθώς και η γλώσσα εργασίας.

Επιπλέον δικαιολογητικά:
 
α) για τους υποψήφιους διδάκτορες:
 •     Επίσημη βεβαίωση από το Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, στην οποία θα αναγράφεται η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και το θέμα της διατριβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/92).
 •     Βεβαίωση του επιβλέποντος τη διδακτορική διατριβή στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της μετάβασης του υποψηφίου στο ερευνητικό/ επιστημονικό κέντρο υποδοχής, η διάρκεια απουσίας, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν στο πλαίσιο της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής.
β) για τους εκπονούντες μεταδιδακτορική έρευνα:
 •     Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και το θέμα αυτής.
 •     Βεβαίωση του διευθυντή του εργαστηρίου ή φορέα προέλευσης, ο οποίος επιβλέπει τη μεταδιδακτορική έρευνα στην οποία θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα της μετάβασης του υποψηφίου στο ερευνητικό/επιστημονικό κέντρο υποδοχής, η διάρκεια απουσίας, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν στο πλαίσιο της εκπονούμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.
Οι αναλυτικές προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία  επιλογής, η διάρκεια της υποτροφίας, τα παραδοτέα αυτής καθώς και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης. 
Η υποβολή αίτησης των υποψηφίων υποτρόφων στο πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail: short-terms@iky.gr.
 
Πληροφορίες για τις υποτροφίες βραχείας μετεκπαίδευσης ερευνητών παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210 3726394, 395, 397 και 346, και στα γραφεία του ΙΚΥ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία.
 
Πηγή:epidotisimag.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...