3 Σεπ 2013

80 θέσεις στο Λιμενικό - λήγει 6/9/13


80 θέσεις Δοκίμων Σημαιοφόρων περιμένουν να στελεχωθούν στο Λιμενικό Σώμα.

Από το σύνολο των θέσεων, 48 αφορούν πτυχιούχους Πανεπιστημίου, 16 διπλωματούχους πλοιάρχους ή μηχανικούς των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και 16 θέσεις πτυχιούχους επτά Πολυτεχνικών Σχολών.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης καλούνται για υψομέτρηση, υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται «κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες:

Όσοι από τους υποψηφίους περάσουν τα αγωνίσματα, υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από Επιτροπή αρμόδιων Αξιωματικών, σε γραπτή δοκιμασία (TEST Προσωπικότητας) και προφορική δοκιμασία (συνέντευξη) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, προκειμένου να εξεταστούν η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από Αξιωματικούς.

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα των Ελληνικών (Εκθεση Ιδεών), των Στοιχείων Ναυτικού και Διοικητικού Δικαίου, ενώ κατά περίπτωση (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν) εξετάζονται στα εξής: Ποινικό Δίκαιο, Βασικές Αρχές Οικονομίας, Ανώτερα Μαθηματικά, Φυσική, Ναυτιλία, Ναυτική Τέχνη, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων.

Αμέσως μετά καταρτίζονται οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων και υποβάλλονται οι ενστάσεις, απευθείας στο ΑΣΕΠ.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
 

Αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στα κατά τόπους γραφεία του Λ.Σ.

Για ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τους φακέλους τους στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Διαγωνισμός Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. του έτους 2013, Επιτροπή Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Σχολή Λιμενοφυλάκων, Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 10

Περισσότερα στο: hcg.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...