3 Σεπ 2013

Μεταφραστές στην ΕΛ.ΑΣ - λήγει 6/9/13


Η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται 160 συμβασιούχους στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.
 • Μεταφραστές/Διερμηνείς, 60 θέσεις,
 • ΠΕ Ψυχολόγων, 50 θέσεις, και
 • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 50 θέσεις.
Οι υποψήφιοι Μεταφραστές/Διερμηνείς θα πρέπει να γνωρίζουν τις γλώσσες και διαλέκτους: αραβική, φαρσί, παστού, ουρντού, νταρί, μπεγκάλι, χίντι και μπατζαμί και θα αναλάβουν τη μετάφραση και διερμηνεία κατά τη διάρκεια της εξέτασης-ταυτοποίησης των παρανόμως εισελθόντων αλλοδαπών που τελούν υπό καθεστώς επιστροφής, αλλά και τη μετάφραση εγγράφων των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής (απέλασης) τους.

Παραλλήλως, θα συνδράμουν στο έργο των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών. Οι επιτυχόντες Ψυχολόγοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα Προαναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο Κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Αντιστοίχως, έργο των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας σε παρανόμως εισελθόντες αλλοδαπούς, που κρατούνται σε Κέντρα Προαναχωρησιακής Κράτησης αλλοδαπών ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο Κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας και τελούν υπό καθεστώς επιστροφής στις χώρες προέλευσης-καταγωγής τους.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως και τις 30 Ιουνίου 2014 στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Κορινθίας, όπου λειτουργούν Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης.

Ας σημειωθεί ότι η στρατιωτική θητεία και η απασχόληση που προέκυψε κατά τη διάρκειά της, αναγνωρίζονται ως χρόνος εμπειρίας, με βεβαίωση των αρμόδιων αρχών, στην οποία θα αναφέρεται το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης.

Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Επιπλέον, ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας Stage του ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης για το είδος και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 6 Σεπτεμβρίου, μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Στον φάκελο που θα αποσταλεί θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: «Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/231-ια, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα: 2ο, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Κιούση, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα». Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλ. 210 6922318 και 210 6977298.

Προσόντα υποψηφίων στις 3 ειδικότητες
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

ΠΕ Ψυχολόγων

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου,
 • Αδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου,
 • Κλινική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, και
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, και
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους τουλάχιστον ενός έτους.

ΠΕ /ΤΕ Μεταφραστών /Διερμηνέων
 • Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σχολών της αλλοδαπής,
 • Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη μετάφραση μιας εκ των γλωσσών και διαλέκτων αραβική, φαρσί, παστού, ουρντού, νταρί, μπεγκάλι, χίντι, μπατζαμί.

Περισσότερες πληροφορίες στο: astynomia.gr/anakoinwsi.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...