5 Σεπ 2013

Ενίσχυση 50% για μελισσοπαραγωγούς


Η μέλισσα είναι το «χρυσωρυχείο» της ελληνικής φύσης. Προσφέρει απλόχερα το μέλι της, αλλά και πολλά άλλα προϊόντα, όπως είναι ο βασιλικός πολτός, η γύρη, το κερί, η πρόπολη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον Έλληνα παραγωγό.

Αναμφίβολα η διατροφική αξία του μελιού είναι μεγάλη. Η σωστή συγκομιδή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητάς του και της υψηλής διατροφικής του αξίας.
Σημειώνουμε ότι το μέλι που πωλείται απευθείας από μελισσοκόμους, ως προϊόν δικής τους παραγωγής, είτε στον τόπο συγκομιδής είτε σε οργανωμένες λαϊκές ή βιολογικές αγορές, προσφέρεται -υποχρεωτικά- μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 κιλών.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος έρχεται τώρα να βοηθήσει τους Έλληνες παραγωγούς να στήσουν τα δικά τους επενδυτικά σχέδια και να δημιουργήσουν σύγχρονες μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης, καθώς με τον τρόπο αυτόν θα πετύχουν τόσο την ευχερέστερη διάθεση των προϊόντων που παράγει η κυψέλη όσο και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Η ίδρυση μιας τυποποιητικής μονάδας μελιού γίνεται στο πλαίσιο της καθετοποίησης της εκμετάλλευσης. Ένας παραγωγός που έχει μια μελισσοκομική μονάδα με περισσότερες από 100 κυψέλες είναι εφικτό να μπει στη διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας. Η κατασκευή ενός εργαστηρίου τυποποίησης μελιού είναι ιδανική λύση για μελισσοκόμους που έχουν 100 ως 600 μελισσοσμήνη.

Η εγκατάσταση και λειτουργία των εργαστηρίων μπορεί να γίνει σε χώρο από 40 τ.μ. τουλάχιστον έως 100 τ.μ., σύμφωνα με την παραγωγή, εφόσον βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις ή κωμοπόλεις, οι διαδικασίες παραγωγής απαιτούν απλές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, και τα προϊόντα τους διαθέτονται χονδρικώς, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε καταστήματα λιανικής πώλησης αποκλειστικά της περιοχής τους.

Τώρα, μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο οι Έλληνες μελισσοκόμοι έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν έως και 50% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, που αφορούν την παραγωγή - τυποποίηση - συσκευασία του μελιού. Μέσω του προγράμματος, που θα «τρέχει» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, μικροί τοπικοί παραγωγοί μπορούν να συνεργαστούν, ώστε από κοινού να συστήσουν εταιρείες για να επενδύσουν στην τυποποίηση της παραγωγής τους.

Η τιμή του μελιού διαμορφώνεται σήμερα -κατά μέσον όρο- στα 10 ευρώ το κιλό και φτάνει -για τα βιολογικά μέλια- και τα 22 ευρώ το κιλό. Ο δε βασιλικός πολτός αξίζει το βάρος του σε χρυσάφι, με τα 10 γραμμάρια να πωλούνται μέχρι 40 ευρώ. Παράλληλα, τα παράγωγα προϊόντα της κυψέλης χρησιμοποιούνται τόσο στη φαρμακευτική όσο και στην κοσμητολογία. Και μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το εισόδημα του μελισσοπαραγωγού.

Σε ό,τι αφορά τον επενδυτικό νόμο για τη μελισσουργία, επιδοτούνται τα εξής: Οι μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης. Και οι μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:

 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.
 • Την αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.
 • Τις δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.
 • Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.
 • Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.
 • Την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Τις δαπάνες μελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.
 • Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για μια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγματοποιείται επένδυση για τη βιομηχανική εκμετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
 • Τις δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης μονάδων.
 • Τις δαπάνες συμβούλων.

 
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23355&subid=2&pubid=63877361
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...