20 Σεπ 2013

2.200 νέες θέσεις σε επιχειρήσεις για ανέργους ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΤΕΙ έως 35 ετών


Επανενεργοποιείται το «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ έως 35 ετών», δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιδοτηθούν για τη δημιουργία 2.200 νέων θέσεων και στους ανέργους να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είχε προκηρυχθεί και παλαιότερα, προβλέποντας τότε την επιχορήγηση 5.000 θέσεων απασχόλησης νέων έως 35 ετών, και τον Μάιο είχε αποφασιστεί η επέκτασή του. Στην παρούσα προκήρυξη έρχονται να προστεθούν επιπλέον 2.200 θέσεις, ενώ όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναμονή ένταξης από τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στο site του ΟΑΕΔ, εφόσον ακόμη επιθυμούν να ενταχθούν.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2013. Το πρόγραμμα θα μείνει «ανοιχτό» έως ότου καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 2.200 νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος. Δεν είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων που θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
 

Tα άτομα για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αιτήσεις.
Καλό είναι οι άνεργοι να γνωστοποιήσουν α) στον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ που ανήκουν ότι ενδιαφέρονται για πρόσληψη μέσω του προγράμματος, στην περίπτωση που κάποιος εργοδότης αναζητήσει την ειδικότητά τους, β) στον εργοδότη -όταν αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή όταν καλούνται για συνέντευξη- ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν, ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες.

Η επιχορήγηση καθορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της επιχορήγησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Αιτήσεις υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην ειδική σελίδα ait.oaed.gr του website του ΟΑΕΔ, όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα βρείτε στα τηλέφωνα 210 9989014, 210 9989087.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης: ait.oaed.gr


Πηγή: epidotisimag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...