25 Αυγ 2013

Υποτροφίες για σπουδές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος


Δύο πλήρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικές και κοινωνικές ομάδες, και δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να προχωρήσουν τις σπουδές τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες είναι η 2 Σεπτεμβρίου 2013.  Η αξία της υποτροφίας καθορίζεται ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλεγεί.Για τις αιτήσεις ακολουθήστε το σύνδεσμο: spoudazo.equalsociety.gr

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελείται από τρεις Σχολές και προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
  • Executive MBA* (Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων)- 10.000€
  • MSc in Management (Διοίκηση Επιχειρήσεων) – 5.000€
  • MSc in Banking and Finance (Τραπεζική και Χρηματοοικονομική) – 5.000€
  • MSc in Sustainable Development* (Βιώσιμη Ανάπτυξη) – 5.000€ [Specialisation Streams: a) Sustainable Strategies​, b) ​Sustainable Tourism]
  • MSc in Strategic Product Design* (Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων) – 5.000€
  • LL.M. in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution* (Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών) – 4.000€

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • MA in Black Sea Cultural Studies (Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός) – 2.500€
  • MA in Art, Law and Economy * (Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία) – 4.000€

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας
  • MSc in Energy Systems (Ενεργειακά Συστήματα) – 4.000€ [Specialisation Streams: a) ​Energy Management​, b) Renewable Energy]
  • MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems (Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) – 4.000€

Διάρκεια σπουδών: Όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια ένα έτος σε μορφή πλήρους φοίτησης (full-time) και δύο έτη σε μορφή μερικής φοίτησης (part time). Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2013.
 

Το Executive MBA ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2014.

*Τα μαθήματα στα συγκεκριμένα προγράμματα πραγματοποιούνται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.

Πηγή: epidotisimag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...