7 Αυγ 2013

500 θέσεις στη γεωργία για γεωτεχνικούς και μηχανικούς


Πεντακόσιες θέσεις εργασιακής εμπειρίας θα προκηρύξουν Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε στους ενδιαφερόμενους φορείς το υπουργείο Εργασίας.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν έως και την περασμένη Παρασκευή αφορούν την υποβολή προτάσεων για τη δράση «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»», ύψους 2.100.000 ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, οι θέσεις που θα καλυφθούν απευθύνονται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, οι οποίοι θα πρέπει να ανήκουν στις επαγγελματικές κατηγορίες των οικονομολόγων, των γεωτεχνικών και των μηχανικών, ενώ συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες όπως Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Κτηνίατροι, Χημικοί Μηχανικοί και Τοπογράφοι.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Εργασίας, σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας στους ωφελουμένους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη ενός προσωπικού γεωτεχνικού γραφείου ή η διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ειδίκευση ή εξειδίκευση συναφή με τον αγροτικό χώρο και, συγκεκριμένα, με τον πρωτογενή τομέα, ενώ η ένταξή τους πραγματοποιείται μέσω τοποθέτησης και πρακτικής εξάσκησης σε εξειδικευμένη θέση εργασίας και πιστοποίηση της εργασιακής εμπειρίας.

Η εξειδικευμένη θέση εργασίας θα αφορά αντικείμενα σχετικά με τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία Ελέγχων που εφαρμόζονται στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι Πληρωμές των Καθεστώτων Ενισχύσεων καθ' εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Αναφορικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει κατ' ελάχιστο να ορίσει υπεύθυνους απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, οι οποίοι θα σχεδιάσουν από κοινού με τους ωφελουμένους εξατομικευμένο σχέδιο με στόχο:

α) την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των επιστημόνων (γεωτεχνικοί, μηχανικοί, οικονομολόγοι) που θα συμμετέχουν στην πράξη,
β) την ενίσχυση και τη διάχυση της τεχνογνωσίας του αγροτικού τομέα, και
γ) την αξιοποίηση ευκαιριών απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και τη βελτίωση των προοπτικών εργασιακής ένταξης των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας μετά το πέρας της πράξης.
Επίσης, προβλέπεται και η απαιτούμενη διαδικασία πιστοποίησης της εργασιακής εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να εκδώσει απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα των δικαιούχων που θα επιλεγούν, η οποία τοποθετείται σε περίπου δέκα ημέρες από σήμερα.
Στη συνέχεια, κάθε δικαιούχος οφείλει να καθορίσει τον αριθμό των φυσικών προσώπων (ωφελουμένων) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τον χρόνο συμμετοχής τους και το ύψος της αποζημίωσης που θα λάβει ο καθένας από αυτούς. Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση, από τους δικαιούχους, πρόσκλησης προς τους ενδιαφερομένους.

Προτεραιότητες

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν αφορούν τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, με την υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας και την ανάληψη δράσεων προώθησης στην απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου. Οι ειδικοί στόχοι οι οποίοι ετέθησαν είναι οι ακόλουθοι:

•    Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
•    Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,
•    Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων, και
•    Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Πηγή: ethnos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...