12 Αυγ 2013

Αιτήσεις για 347 θέσεις σε ΔΕΗ και δήμους


Με 347 εποχικούς υπαλλήλους θα καλύψουν τις πρόσκαιρες ανάγκες τους 60 φορείς του Δημοσίου.

Αρκετές από τις θέσεις αφορούν τη ΔΕΗ και ειδικότερα τις Διευθύνσεις Παραγωγής της στα νησιά (45 θέσεις), ενώ πολλές θέσεις συγκεντρώνουν και οι Δήμοι: Πατρέων (12 θέσεις), Νέας Προποντίδας (10 θέσεις), Ιεράπετρας (11 θέσεις), Βάρης (10 θέσεις), Μαραθώνα (12 θέσεις), Ορεστιάδας (20 θέσεις), Αλίμου (25 θέσεις) και ΔΕΛΤΑ (65 θέσεις). Στα Δασαρχεία θα προσληφθούν 42 άτομα, ενώ οι θέσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι Δασοπόνοι και Δασολόγοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και Δασεργάτες Υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η ειδικότητα της εβδομάδας

Η ειδικότητα που ξεχωρίζει είναι αυτή των Μηχανοτεχνιτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία συγκεντρώνει 26 θέσεις. Οι νέοι συνεργάτες θα απασχοληθούν στις Διευθύνσεις Παραγωγής της ΔΕΗ και οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
 

Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού ή Απολυτήριο Τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού ΤομέαΤεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή τομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας.

Τέλος, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας τουλάχιστον Γ' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 3ης ειδικότητας ή Συντηρητή απλών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, τουλάχιστον Γ΄ Τάξης, ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού τουλάχιστον 2ης ειδικότητας του ή Επαγγελματική άδεια ή Βεβαίωση Αναγγελίας ή Δίπλωμα (επαγγελματική άδεια) τουλάχιστον Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού ή κατάλληλο Πιστοποιητικό (επαγγελματική άδεια) Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

Πιο αναλυτικά για τις θέσεις εργασίας στο ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...