5 Αυγ 2013

160 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκηρύσσει διαγωνισμό για 160 σπουδαστές. Το προκριματικό στάδιο του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2013.

Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέμεται αvά κατεύθυνση ως εξής:  • Διοικητική Δικαιoσύvη: 115 θέσεις (15 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 4 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 96 θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων).
  • Πολιτική και Πoιvική Δικαιoσύvη: 37 θέσεις δοκίμων παρέδρωv πρωτoδικείoυ.
  • Εισαγγελείς: 8 θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι:

•    διαθέτουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή,
•    έχουν συμπληρώσει το 28ο και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.
 

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Επίσης δηλώνουν μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική γερμανική και ιταλική), στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και μία έως δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν, προαιρετικά, να εξεταστούν.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.

Στο προκριματικό στάδιο το περιεχόμενο των εξετάσεων είναι το παρακάτω:
Για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης:
α. γενικής παιδείας
β. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και
γ. δημοσιονομικού δικαίου,
Για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων:
α. γενικής παιδείας,
β. αστικού δικαίου, εμπορικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας και
γ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας.

Η εξέταση στα θέματα γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά ζητήματα ή συνδυασμό ανάπτυξης θέματος και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, το ειδικό βάρος κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυσκολία της και αναγράφεται στο ερωτηματολόγιο. Το μέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου της βαθμολογίας.

Οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικώς σε μία ξένη γλώσσα, μεταφράζοντας νομικό κείμενο στην ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως.

Κατά το τελικό στάδιο του διαγωνισμού, στο οποίο μετέχουν μόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν από τις 16 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες: esdi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...