15 Ιουλ 2013

Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανέργων


Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης Ανέργων!

Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και διαρκή βελτίωση των ικανοτήτων σε μία ευμετάβλητη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας, αποτέλεσαν κίνητρο για την διάθεση προγραμμάτων, με απώτερο σκοπό αφενός να καλυφθούν οι ανάγκες για εκπαίδευση που εντοπίζονται στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και αφετέρου να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια στα άτομα που δεν εργάζονται αυτή τη χρονική στιγμή, προκειμένου να επανενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του κοινωνικού έργου που προσφέρει το Κ.Ε.Κ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι δωρεάν!
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τον τρόπο διεξαγωγής των συγκεκριμένων προγραμμάτων, καθώς και τις κατηγορίες υποψηφίων που δύναται να συμμετάσχουν σε αυτά, μπορείτε να ανατρέξετε στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος ---                                             Διάρκεια (σε μήνες)
   
Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access ---                          3
Ανάπτυξη Βασικών Εργασιακών Ικανοτήτων (Key Skills) ---                   3
Επιχειρηματικότητα ---                                                   3
   

Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε ανέργους, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ενώ η βασική προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η ύπαρξη τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, στο elearn.elke.uoa.gr έως και την Παρασκευή 19/07/2013. Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 02/09/2013, ενώ η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει κλήρωσης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 23/07/2013. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε ένα μόνο πρόγραμμα από αυτά που θα κληρωθεί.

Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά πρόγραμμα έχει οριστεί στα 30 άτομα. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος που έχει επιλεγεί να συμμετάσχει δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, βάσει των σχετικών δικαιολογητικών που θα κληθεί να προσκομίσει ή δεν τα προσκομίσει εντός της καθορισμένης από τη Γραμματεία ημερομηνίας, αντικαθίσταται αυτόματα από άλλο υποψήφιο, σύμφωνα με τη σειρά επιλαχόντων που θα προκύψει επίσης από την κλήρωση.

Περισσότερα στο: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/anergoi.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...