15 Ιουλ 2013

Επιχορήγηση πρακτικής άσκησης στη Γερμανία από το ίδρυμα Μποδοσάκη


Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, προκηρύσσει την επιχορήγηση δέκα (10) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες - επιχειρήσεις στην Γερμανία.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2013. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 26 Ιουλίου 2013 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων τόσο το πρώτο πτυχίο όσο και το μεταπτυχιακό περιλαμβάνεται στις παρακάτω ειδικότητες :

Α. Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων,Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Β. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Γ. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Χημικών

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι:
 

- Graduate Trainee για την εταιρεία MC Maragudakis Consulting
- Graduate Trainee για την εταιρεία Frigoglass GmbH
- Software Architect / Software Engineer στην εταιρεία Unisolo
- Software Developer στην εταιρεία Unisolo
- Database Architect στην εταιρεία Unisolo
- Web Developer στην εταιρεία Unisolo
- Marketing & Sales assistant for natural cosmetics στην εταιρεία Epikurion GmbH
- Marketing assistant for Software στην εταιρεία IPR Systems
- Project Engineer στην εταιρεία Jura Energy GmbH & Co.
- Desk Research for Car Aftermarket in Europe στην εταιρεία Wolk after sales experts GmbH

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και δραστηριοποιούνται στην Γερμανία. Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επιχορήγησης από το Ίδρυμα αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης άσκησης από τον εκπαιδευόμενο και την συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία.

Η επιχορήγηση από το Ίδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από την Ελλάδα στην Γερμανία, έως του συνολικού ποσού των €250,00.

Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Γερμανία κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.

Το Ίδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι 26 Ιουλίου 2013 στα γραφεία του Ιδρύματος φάκελο υποψηφιότητας.

Πιο αναλυτικά η προκήρυξη στο:
bodossaki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...