15 Ιουλ 2013

Καθηγητές σε στρατιωτικές σχολές


Διδακτικό προσωπικό θα προσλάβουν οι στρατιωτικές σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στις σχολές Διαβιβάσεων και Εθνικής Άμυνας και πιο συγκεκριμένα:

1. Σχολή Διαβιβάσεων: Διδακτικό προσωπικό με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών θα εντάξει στο δυναμικό της και η Σχολή Διαβιβάσεων, η οποία έχει έδρα το Χαϊδάρι. Το νέο προσωπικό θα κληθεί να διδάξει μαθήματα όπως:

 • Αρχιτεκτονική Η/Υ - συμπίεση και έλεγχος σφαλμάτων, βασικές αρχές κρυπτογραφίας.
 • Διάδοση, κεραίες-κυματοδηγοί, διαφορική λήψη, πολυπλεξία - πολλαπλή πρόσβαση
 •  Εφαρμοσμένη ηλεκτρονική
 •  Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Διαμόρφωση πλάτους ΑΜ/ SSB - γωνιακή διαμόρφωση - γραμμές μεταφοράς
 •  Συστήματα διασποράς φάσματος, Βασικές αρχές λειτουργίας Radar
 •  Ψηφιακά συστήματα-ψηφιακή μετάδοση, μετάδοση δεδομένων-οπτικές ίνες
 
 Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς στα τηλέφωνα: 210-5382318 ή 210-5382310.

2. Σχολή Εθνικής Aμυνας: Δώδεκα Καθηγητές με ωριαία αποζημίωση θα προσλάβει η Σχολή Εθνικής Αμυνας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι νέοι συνεργάτες θα διορισθούν από 1ης Στεπεμβρίου έως 31 Αυγούστου 2014 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα με τον τομέα (βασικό και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και η υποβοήθηση του έργου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης, αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκπαίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Αναλυτικά, θα προσληφθούν 
 • ένας Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, 
 • ένας Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας, 
 • ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, 
 • ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών και 
 • ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών.

Επιπλέον, θα προσληφθεί διδακτικό προσωπικό, το οποίο θα καλύψει θέσεις για τα θέματα: Γεωπολιτικής, 
 • Γεωστρατηγικής και Υψηλής Στρατηγικής, 
 • Διεθνούς Δικαίου - Διεθνών Οργανισμών, 
 • Περιφερειακής Ασφάλειας στο Εγγύς Γεωπολιτικό Περιβάλλον, 
 • θεωριών της Ηγεσίας και γνώσεων επί βασικών τομέων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δημόσιας Διοίκησης, 
 • Εθνικής Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, 
 • Εθνικά θέματα εντός του Εγγύς Γεωπολιτικού περιβάλλοντος και τέλος, 
 • θέματα διαχείρισης Κρίσεων - θεωρίες παιγνίων και διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 18 Ιουλίου, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 210-8896510 ή 6549.

Γενικά θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, ενώ θα πρέπει να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να μη διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. Οι άνδρες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ενώ όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος, να έχουν την υγεία και φυσικά καταλληλότητα και να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους.

Τις προκηρύξεις των στρατιωτικών σχολών μπορείτε να τις αναζητήσετε στο www.army.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...