29 Ιουλ 2013

Προσλήψεις στην ΕΡΤ


Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ειδικού Διαχειριστή, ασκούντα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που αφορούν α) τη μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων και β) τις συχνότητες της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., αρχικώς μέχρι του αριθμού 589 ατόμων (Α΄Φάση).


Ανάμεσα στα υπόλοιπα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι να έχουν προηγούμενη ευδόκιμη υπηρεσία σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλουν αίτηση και αυτό γιατί η ανάγκη είναι για άμεση λειτουργία του σταθμού.
 

Οι υποψήφιοι ΔΕΝ υποβάλλουν δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη τους στους σχετικούς πίνακες  γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους και στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Ε΄ της παρούσας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων.

Ως ειδική κατηγορία ανέργων που πριμοδοτούνται με επιπλέον μόρια, λογίζονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυθεί λόγω της κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε., εφόσον είχαν συνεχή υπηρεσία κατά τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία έτη και δεν είχαν παράλληλη απασχόληση σε άλλο εργοδότη, οι οποίοι λαμβάνουν 200 μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικώς και μέχρι την 2α Αυγούστου 2013 και ώρα 14.00 μ.μ. με τη συμπλήρωση ΑΙΤΗΣΕΩΣ, η οποία είναι διαθέσιμη σε www.minpress.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο minfin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...