2 Ιουν 2013

Leader Αλιείας για Εύβοια και Χίο


Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε την Πέμπτη 30 Μαΐου, παρουσία εκπροσώπων των Ομάδων Τοπικής Δράσης Ευβοίας και Χίου, τα Τοπικά Προγράμματα Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών (Leader Αλιείας).Αυτό σημαίνει ότι 9.260.000€ θα δοθούν στις δύο αυτές περιοχές για επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ή στο αλιευτικό και θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση σε οικοτεχνίες παραδοσιακού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, 4.690.000€ θα δοθούν σε περιοχές της Ν. Εύβοιας και της Σκύρου με ποσοστό χρηματοδότησης 27% από δημόσιες επενδύσεις και 73% από ιδιωτικές και 4.600.000€ σε περιοχές της Κεντρικής και Β. Χίου, καθώς και στα νησιά Ψαρά και Οινούσσες και το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 28% από δημόσιες επενδύσεις και 72% από ιδιωτικές.
 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Leader Αλιείας για τα δύο νησιά, τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού θα δοθεί σε ιδιωτικές επενδύσεις. Ειδικότερα, τα Leader Αλιείας θα επιχορηγήσουν:

-Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή παρατήρηση κ.λπ.).
-Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κ.λπ.).
-Δημιουργία και εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (οι λειτουργικές μορφές και τάξεις θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης).
-Χώρους εστίασης και αναψυχής.
-Μετατροπή-εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική δραστηριότητα.
-Βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων.
-Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες.
-Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

Για τα καταλύματα οι προδιαγραφές ίδρυσης έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, η δυναμικότητα των μονάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 κλίνες.

Επίσης, χρηματοδοτούνται επενδύσεις από μη εμπλεκόμενους με την αλιεία, και μπορεί μεταξύ άλλων να αφορούν:

-Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (π.χ. καταδύσεις για φωτογράφηση ή παρατήρηση, κ.λπ.).
-Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, του θαλάσσιου και καταδυτικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου.
-Βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων.
-Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες.
-Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης που είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ για την κατηγορία των καταλυμάτων, τις 500.000 ευρώ για τις λοιπές επενδύσεις και τις 300.000 ευρώ σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού. Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά τον εκσυγχρονισμό ή την ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα Leader Αλιείας χρηματοδοτούν και δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Δικαιούχοι είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δοθούν επιχορηγήσεις από το Leader Αλιείας σε τουριστικές υποδομές, με μέγιστο κόστος ανά έργο μικρότερο των 300.000 ευρώ, υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, έως και ανακαίνιση και ανάπτυξη οικισμών έως 3.000 κατοίκων. Το μέγιστο κόστος παρέμβασης ανά οικισμό δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

Είναι μια καλή ώθηση για το επάγγελμα της αλιείας και για τον θαλάσσιο τουρισμό για τις συγκεκριμένες περιοχές (θα ακολουθήσουν και άλλες). Τα μάτια ανοιχτά λοιπόν για τις ημερομηνίες έναρξης των προγραμμάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...