8 Ιουν 2013

Χρηματοδότηση εξόδων συμμετοχής επιχειρηματικών αποστολών στην Κίνα

Πιστεύετε ότι η Κίνα αποτελεί πρόσφορο έδαφος για συνεργασία και ευκαιρία ανοίγματος των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας στο εξωτερικό; Ψάχνετε τρόπο για να υλοποιήσετε αυτά τα σχέδιά σας; Να η ευκαιρία:Στο πλαίσιο του έργου Dragon-Star ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος καλείται να υλοποιήσει πρόγραμμα με χρήση ατομικού κουπονιού, για την συν-χρηματοδότηση  των εξόδων μετακίνησης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα για επίτευξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών ή ερευνητικών συνεργασιών με αντίστοιχες κινέζικες επιχειρήσεις ή τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς.
 

Συγκεκριμένα,

• Χρηματοδοτείται το 50% του ταξιδιωτικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού καθώς και του κόστους διαμονής και διατροφής) και μέχρι του ποσού των 1000 ευρώ ανά επιχείρηση.
• Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 25 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή επιχειρηματικοί και τεχνολογικοί φορείς και θα διατεθεί το ποσό των 25.000 ευρώ
• Σε περίπτωση που δεν διατεθεί όλο το ποσό θα υπάρξουν και επιπρόσθετες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έχει ως εξής:

31/05 μέχρι 31/07/2013 - Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων
01/08 μέχρι 30/09/2013 - Αξιολόγηση προτάσεων
30/09/2013 - Τελική επιλογή των επιτυχημένων προτάσεων από τη Διαχειριστική Επιτροπή
11/10/2013 - Ενημέρωση όλων των υποψηφίων σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

Στο φάκελο συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Αίτηση Συμμετοχής (application form)
• Επιστολή αποδοχής συμμετοχής από την επιχείρηση ή τον ερευνητικό και τεχνολογικό φορέα (Letter of commitment to participate)
• Φόρμα προσφοράς τεχνολογίας (Technology Offer) και/ή Φόρμα Αναζήτησης τεχνολογίας (Technology Request) και/ή Φόρμα αναζήτησης ερευνητικού συνεργάτη (Partner Search Form) ανάλογα με το αντικείμενο της συνεργασίας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένη πρόσκληση).
• Φόρμα προκαταρκτικού ελέγχου της συνάφειας του ερευνητικού αντικειμένου με το HORIΖON 2020 (Confirmation Pre-check)
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον κινέζικο οργανισμό ή επιχείρηση όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τρία αντίγραφα του φακέλου συμμετοχής σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

Πλατεία Μοριχόβου 1
546 25, Θεσσαλονίκη
Υπόψη κας Μόνικα Νάζη

Για περισσότερες πληροφορίες:
sbbe.gr/inews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...