30 Μαΐ 2013

Θέσεις εργασιας στην ΑγγλίαΣτην πρόσληψη εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων -κυρίως διοικητικού χαρακτήρα- προχωρούν εταιρείες με έδρα το Λονδίνο, μέσω της διαδικτυακής πύλης ανεύρεσης εργασίας EURES.

Οι ειδικότητες αφορούν στην πλειονότητά τους λογιστές και οικονομικούς συμβούλους, αλλά και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών, αναλόγως των προσόντων που απαιτούνται για τη θέση, και οφείλουν να επιδείξουν ικανοποιητικές επικοινωνιακές και αναλυτικές δεξιότητες, όπως και διάθεση για εργασία. Αναλυτικότερα, ορισμένες εκ των θέσεων που προσφέρονται μέσω του EURES είναι οι ακόλουθες:


 
Θέση: Administration Αssistant
Περιοχή: Ουαλία
Εργοδότης: JME Transport LTD
Προσόντα: Απολυτήριο λυκείου ή άλλος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στον τομέα των μεταφορών.
Κωδ. Θέσης: 1595125
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικού κατόπιν κλήσης στο τηλέφωνο 07786 177930.
Πληροφορίες: Από την αρμόδια σύμβουλο EURES, κ. Naomi Sinharay, στο τηλέφωνο +44 (0)1248 674882 και την ηλεκτρονική διεύθυνση EURES.UK@dwp.gsi.gov.uk.

Θέση: Quality Assurance Officer (2)
Περιοχή: Derbyshire
Προσόντα: Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των εσόδων και στα περιβάλλοντα HB και CTB, εξοικείωση με τη βρετανική νομοθεσία και τους κανονισμούς Οικονομικού Ελέγχου και Εσόδων.
Κωδ. Θέσης: 1680820
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@peachrecruitment.net.
Πληροφορίες: Από την αρμόδια σύμβουλο EURES, κ. Naomi Sinharay, στο τηλέφωνο +44 (0)1248 674882 και την ηλεκτρονική διεύθυνση EURES.UK@dwp.gsi.gov.uk.

Θέση: Site Administrator
Περιοχή: Lancashire
Εργοδότης: Optima Care
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική, εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κωδ. Θέσης: 1917189
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη της κ. Susan Taylor στην ηλεκτρονική διεύθυνση: susan.taylor@optimacare.co.uk.
Πληροφορίες: Στο τηλέφωνο του εργοδότη 01772 646650 και από την αρμόδια σύμβουλο EURES, κ. Naomi Sinharay, στο τηλέφωνο +44 (0)1248 674882 και την ηλεκτρονική διεύθυνση EURES.UK@dwp.gsi.gov.uk.

Θέση: Assistant Financial Accountant
Περιοχή: Nottingham
Προσόντα: Απολυτήριο λυκείου ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο την λογιστικής ή των οικονομικών, εμπειρία στους τομείς των οικονομικών, των τραπεζικών συναλλαγών, των πωλήσεων, των πληρωμών και οφειλών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κωδ. Θέσης: 1918388
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη της αρμόδιας συμβούλου EURES, κ. Lorraine Morris, στο τηλέφωνο επικοινωνίας +44 121 626 3274 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eures.uk@dwp.gsi.gov.uk.
Θέση: Financial Accountant
Περιοχή: Λονδίνο
Εργοδότης: HSBC
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο της λογιστικής, των οικονομικών ή των χρηματοοικονομικών, προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, κατανόηση της οικονομικής θεωρίας και της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. Θέσης: 1919750
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη της αρμόδιας συμβούλου EURES, κ. Naomi Sinharay, στο τηλέφωνο +44 (0)1248 674882 και την ηλεκτρονική διεύθυνση EURES.UK@dwp.gsi.gov.uk.
Θέση: Senior Analytics Manager - Infrastructure PM
Περιοχή: Λονδίνο
Εργοδότης: Staffworks (UK) Limited
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου, προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών στον τομέα των υποδομών, εκ των οποίων πέντε στη διαχείριση έργου (project management), εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην πρόσβαση προνομίων (privilege access) και τη διαχείριση δικαιωμάτων (entitlements management), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. Θέσης: 1922358
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα: http://www.cvbrowser.com/jobs/details/3223951/senior-analytics-manager-infrastructure-pm-a_aid=jobcentre.
Θέση: Financial Planner /Analysis Manager
Περιοχή: West Sussex
Εργοδότης: Staffworks (UK) Limited
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στον κλάδο της λογιστικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή, επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας, δεξιότητες ανάλυσης οικονομικών στοιχείων με βάση συντελεστές, τάσεις και τη γνώση της επιχειρηματικότητας, κατανόηση του leasing και του λογιστικού χειρισμού του, κατανόηση και χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Oracle, ή άλλων λογιστικών συστημάτων ERP, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. Θέσης: 1922569
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα: http://www.cvbrowser.com/jobs/details/3221821/financial-planner-analysis-manager?a_aid=jobcentre
Θέση: Recruitment Consultant
Περιοχή: Shropshire
Εργοδότης: TRS Personnel Ltd
Προσόντα: Προϋπηρεσία στον τομέα της επιλογής προσωπικού για μόνιμη απασχόληση και των άμεσων πωλήσεων, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα αμείβεται αποκλειστικά βάσει προμήθειας.
Κωδ. Θέσης: 1508537
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στο γραφείο προσωπικού της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vickikelly@trspersonnel.co.uk .
Θέση: Account Manager /Recruitment Consultant
Περιοχή: Hertfordshire
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμος τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία στον εκπαιδευτικό τομέα, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, κάτοχος αυτοκινήτου.
Κωδ. Θέσης: 1638546
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη κ. Sandra Mayfield, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sandra.mayfield@teachers-uk.co.uk.
Θέση: Recruitment Consultant
Περιοχή: Lancashire
Εργοδότης: Eyears Ltd
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στον κλάδο των ανθρωπίνων πόρων, πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, ωστόσο θα συνεκτιμηθεί.
Κωδ. Θέσης: 1720102
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη κ. Richard Smith, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: richardsmith@eyears.co.uk.
Θέση: Skilled & Technical Consultant
Περιοχή: Shropshire
Εργοδότης: TRS Personnel Ltd
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στον κλάδο των ανθρώπινων πόρων ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία στην επιλογή εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ.
Κωδ. Θέσης: 1759457
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών στο γραφείο προσωπικού της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vickikelly@trspersonnel.co.uk .
Θέση: Employment Solicitor
Περιοχή: Lancashire
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στους κλάδους των ανθρώπινων πόρων ή της νομικής, προϋπηρεσία στο εργατικό δίκαιο, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως δικηγόρου, ειδικευμένου στο εργατικό δίκαιο ή εμπειρία και κατάρτιση σε εργασιακά ζητήματα
Κωδ. Θέσης: 1936015
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη της αρμόδιας συμβούλου EURES, κ. Annemarie Bingham, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eures.section@delni.gov.uk.
Θέση: HR Officer /Manager
Περιοχή: Shropshire
Εργοδότης: Hays Accountancy & Finance
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στον κλάδο των ανθρώπινων πόρων ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία στην επιλογή προσωπικού και τη διαχείριση σχέσεων με τους εργαζομένους, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Κωδ. Θέσης: 1936017.
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη του κ. Nicola Rooney, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: N.Rooney.53660.776@haysmid.aplitrak.com.
Θέση: HR Advisor /Human Resources Officer
Περιοχή: Lancashire
Εργοδότης: Graham & Brown
Προσόντα: Πτυχίο πανεπιστημίου στον κλάδο των ανθρωπίνων πόρων, κατανόηση των πρακτικών επιλογής προσωπικού, αποδεδειγμένη κατανόηση της συμμόρφωσης των πρακτικών HR με τη νομοθεσία και το εργατικό δίκαιο, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό, όσο και σε προφορικό επίπεδο, άριστη γνώση των συστημάτων επιλογής προσωπικού, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κωδ. Θέσης: 1937203
Αιτήσεις: Αποστολή βιογραφικών υπόψη της αρμόδιας συμβούλου EURES, κ. Annemarie Bingham, στην ηλεκτρονική διεύθυνση1 σχόλιο:

  1. Σοβαρή προταση για πολύ καλό εισόδημα για άτομο/α που είναι στην Αγγλία και μόνο εκεί, το mail είναι relio021@gmail.com. Οποίος ενδιαφέρεται μυν. Και θα μιλήσουμε μέσο Skype.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...