27 Μαρ 2013

Οικονομολόγοι στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διεξάγει διαγωνισμό για την πρόσληψη Οι θέσεις εργασίας αφορούν 64 πεπειραμένους οικονομολόγους με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και στην μακροοιοκονομία, εξαετή εμπειρία και ακαδημαϊκό προφίλ. Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα εργαστεί στις διευθύνσεις Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Όσοι επιλεγούν για τις 27 θέσεις των χρηματοοικονομικών οικονομικών θα κάνουν οικονομικές αναλύσεις και εποπτεία στις χρηματοοικονομικές αγορές της ζώνης του € και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όσοι επιλεγούν για τις 37 θέσεις της μακροοικονομίας θα κάνουν οικονομικές αναλύσεις, προβλέψεις και επιτηρήσεις των προγραμμάτων προσαρμογής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 

Για τα χρηματοοικονομικά απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης ή εναλλακτικά τριετούς και επαγγελματική εμπειρία ενός έτους, όπως επίσης εξαετή εμπειρία στην ανάλυση του χρηματοοικονομικού τομέα. Για την μακροοικονομία χρειάζεται πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της οικονομίας και εξαετής εμπειρία στο αντικείμενο σε διεθνές χρηματοπιστωτικό, ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα, στην δημόσια διοίκηση κ.λ.π.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Τα θέματα θα είναι σχετικά με την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και την κατανόηση κειμένων και αφηρημένων εννοιών. Ο διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό θα είναι το πρώτο στάδιο. Όσοι το περάσουν με επιτυχία, θα πάνε στις Βρυξέλλες, όπου θα περάσουν από συνέντευξη από ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αυτή θα κρίνει την ικανότητα επικοινωνίας, ευελιξίας, οργανωτικού πνεύματος, προσαρμογής, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλίας, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων όπως επίσης και την εργασία με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο των υποψηφίων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 16 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την παρακάτω διεύθυνση, στην οποία θα βρουν και την αίτηση:

europa.eu/epsoδιοικητικών υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...