12 Μαρ 2013

Δωδεκάμηνη εργασία για Ελληνες στον Καναδά

Τη μοναδική εμπειρία της διαμονής και εργασίας σε καναδικές εταιρείες παρέχει η νέα συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Καναδά, για την υλοποίηση του προγράμματος International Experience Canada, διάρκειας ενός έτους, η οποία ετέθη σε ισχύ στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους τομείς τουρισμού, θετικών επιστημών, νομικής, εκπαίδευσης, εμπορίου, οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων.
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος ηλικίας, να είναι φοιτητές ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στον Καναδά για το χρονικό διάστημα του ενός έτους, να εργαστούν νομίμως στη χώρα και να συμμετάσχουν στην εμπειρία της διαμονής σε ένα νέο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Στους τομείς απασχόλησης του προγράμματος περιλαμβάνονται ο τουριστικός κλάδος, ο κλάδος φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών, οι κλάδοι των θετικών επιστημών, της νομικής, της εκπαίδευσης, του εμπορίου, της οικονομίας, των επικοινωνιών, της διοίκησης και των επιχειρήσεων.
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Οδηγός υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων και των υπόλοιπων ζητούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας IEC Kompass Account. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα International Experience Canada πραγματοποιείται στα ακόλουθα δύο στάδια:


  • Αξιολόγηση IEC, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του IEC, χρησιμοποιώντας τον ασφαλή λογαριασμό IEC Kompass, και
  • Αξιολόγηση της δυνατότητας εισόδου στον Καναδά και της επιλεξιμότητας των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εργασίας. Το στάδιο αυτό διεκπεραιώνεται μέσω του Οδηγού «Ελάτε στον Καναδά» και του ασφαλούς λογαριασμού MyCIC.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης είναι τα εξής τρία:

Εγγραφή/Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

Μετά την πραγματοποίηση της εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί το προσωπικό του όνομα χρήστη και ορίζει τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης. Στην συνέχεια λαμβάνει έναν αριθμό λογαριασμού, διαθέσιμο στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, ενώ θα λάβει επίσης ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο θα περιλαμβάνει αυτόν τον αριθμό, καθώς και οδηγίες για την επικύρωση του λογαριασμού του. Αυτός ο λογαριασμός χρησιμοποιείται για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης για το Πρόγραμμα IEC.

Συγκέντρωση απαιτούμενων εγγράφων

Στην επιλογή «Απαιτούμενα έγγραφα» καταγράφεται ο πλήρης κατάλογός τους. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά ή ως «σαρωμένα» (scanned) αρχεία όλα τα έγγραφα που θα συνοδεύσουν την αίτησή του. Ας σημειωθεί ότι ενδέχεται σε επόμενο στάδιο της αξιολόγησης να ζητηθούν και πρόσθετα έγγραφα, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό IEC Kompass, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται στη σελίδα «Η αίτησή μου για το IEC». Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησης χωρίς άμεση αποστολή, ενώ θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία και να έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, το πρόγραμμα IEC παρέχει στον υποψήφιο έναν Αριθμό Εντοπισμού Πακέτου (World Tracking Number, WTN), ο οποίος είναι απαραίτητος για την εξέταση των αιτήσεων των αιτούντων.

Στη συνέχεια -και μετά την επιστολή αποδοχής υπό όρους που θα αποσταλεί μέσω του λογαριασμού Kompass- οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό «MyCIC», ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγηση της αίτησής τους από το αρμόδιο τμήμα Θεώρησης Εισόδου και Μετανάστευσης.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι επιλεγέντες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα τόσο της εργασιακής εμπειρίας όσο και της πρακτικής άσκησης στον Καναδά. Ολοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:
  • Κατοχή χρηματικού ποσού, ισοδύναμου με 2.500 δολάρια Καναδά, για την κάλυψη των αρχικών εξόδων διαμονής,
  • Δυνατότητα για εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα διαμονής. Κατά την είσοδο στη χώρα ενδέχεται να ζητηθούν τα σχετικά αποδεικτικά ασφάλισης, και
  • Καταβολή παραβόλου συμμετοχής ισοδύναμου με 150 δολάρια Καναδά.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι επαγγελματίες θα πρέπει επίσης να έχουν λάβει υπογεγραμμένη επιστολή προσφοράς απασχόλησης ή σύμβασης απασχόλησης στον Καναδά, η οποία είναι σχετική με τον κλάδο επαγγελματικής ειδίκευσής τους (πτυχίο ή επαγγελματική πείρα) και μπορεί να προαγάγει την καριέρα τους και να μην έχουν λάβει μέρος στην κατηγορία Νέων Επαγγελματιών στο παρελθόν.
Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση θα πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι σπουδαστές ή φοιτητές στην Ελλάδα, να έχουν λάβει υπογεγραμμένη επιστολή προσφοράς ή σύμβασης για πρακτική άσκηση στον Καναδά που πληροί τις απαιτήσεις της ελληνικής ακαδημαϊκής διδακτέας ύλης τους και να μην έχουν λάβει μέρος στην κατηγορία Πρακτικής Ασκησης στο εξωτερικό στο παρελθόν.

Ως Ελληνες υπήκοοι, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα IEC μόνο δύο φορές, και μάλιστα κάθε φορά σε διαφορετική κατηγορία. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα IEC δεν παρέχει βοήθεια σε επίπεδο χρηματοδότησης, προγραμματισμού ταξιδιών ή αναζήτησης εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα canadainternational.gc.ca/greece

Πηγή: ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...