1 Φεβ 2013

InCompass - οικονομική βιωσιμότητα των θερμοκοιτίδων νεοσύστατων επιχειρήσεων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου "InCompass" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "INTERREG IVC", προσπαθεί να ενημερώσει φορείς, ειδικές ομάδες-στόχους και το κοινό για θέματα που σχετίζονται με την οικονομική βιωσιμότητα των θερμοκοιτίδων νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Το έργο InCompass έχει ως στόχο την υποστήριξη της αυτόνομης βιωσιμότητας των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων με έμφαση στους δημιουργικούς κλάδους (creative industries) έτσι ώστε να αναπτύξουν και να μοιράζονται καινοτόμες μεθόδους οι οποίες θα τις βοηθήσουν στη γενικότερη απεξάρτηση από τη δημόσια χρηματοδότηση.
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC.Στόχος το έργου είναι να ενημερώσει και να τονώσει τη συνεργατική ανάπτυξη των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών πολιτικών, αυξάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ικανότητα δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών πειραματισμού, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους δημιουργικούς κλάδους της οικονομίας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός οδηγού για βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως αναφέρεται στην Ατζέντα της Λισσαβόνας.

Το έργο InCompass περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων για τη μελέτη και σύνταξη εκθέσεων καλών πρακτικών, όπου αυτές εντοπίζονται. Περιλαμβάνει επίσης Θεματικά Σεμινάρια για τη διάχυση των αποτελεσμάτων μεταξύ των εταίρων, και συναντήσεις των Περιφερειακών Ομάδων Εφαρμογής με στόχο την αξιολόγηση και την υιοθέτηση των καλών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των θερμοκοιτίδων.

Για τον σκοπό αυτό έχουν συσταθεί τρεις ομάδες εργασίας, για να αναλύσουν τρεις διαφορετικές πλευρές της οικονομικής βιωσιμότητας των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων:

  • Ομάδα εργασίας 1 - Πλαίσιο Εμπορικής Λειτουργίας: ο ρόλος της εμπορικής δραστηριότητας στην σύλληψη, σχεδίαση και υποστήριξη της λειτουργίας επιτυχημένων συστάδων επιχειρήσεων (clusters).
  • Ομάδα εργασίας 2 - Κοινωνικό Πλαίσιο: ο ρόλος της κοινωνικής δραστηριότητας στην υποστήριξη επιτυχημένων και οικονομικά ευέλικτων συστάδων επιχειρήσεων (clusters).
  • Ομάδα εργασίας 3 - Συνεργασίες, Σχήματα Στήριξης και Δικτύωση.

Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από έρευνα σε έργα με παρόμοια θεματολογία αλλά και από τις προτάσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των εταίρων, εντοπίζονται κατάλληλες για επίσκεψη θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν να υποδείξουν καλές πρακτικές σε τομείς που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την οικονομική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα δίνουν την ευκαιρία για μεταφορά και βελτίωση περιφερειακών πολιτικών

Κάθε ομάδα εργασίας θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4 επισκέψεις σε χώρους θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και θα συντάξει εκθέσεις σχετικά με τα ευρήματα και τις περιπτώσεις καλών πρακτικών, όπου αυτές εντοπίζονται. Οι εκθέσεις αυτές θα αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης των 12 Θεματικών Σεμιναρίων που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο των κανονισμένων Συναντήσεων των Εταίρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων και την εφαρμογή δράσεων για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των θερμοκοιτίδων μέσω των Περιφερειακών Ομάδων Εφαρμογής (ΠΟΕ)

Σας καλούμε να διαβάσετε το 2ο newsletter του έργου, το οποίο μπορείτε να
βρείτε στην επίσημη σελίδα του έργου και συγκεκριμένα στον παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.incompassproject.eu/newsletter/issue_2/index.html

Η επίσημη σελίδα του έργου:
http://www.incompassproject.eu/

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε το
ηλεκτρονικό τρίπτυχο του έργου (στα ελληνικά) από τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.incompassproject.eu/documents/incompass_brochure_gr.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...