8 Φεβ 2013

600 προσλήψεις επιστημόνων σε ερευνητικά κέντρα της ΕΕ

Η διαδικασία επιλογής για 600 θέσεις ορισμένου χρόνου ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχιστεί έως την 1η Μαρτίου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με περισσότερους από 3.000 επιτυχόντες που να ασχολούνται με την έρευνα. Στη συνέχεια θα καταρτιστεί πίνακας επιτυχόντων οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΕΕ. Το νέο επικουρικό προσωπικό θα υπογράψει συμβόλαιο με το φορέα που θα τον προσλάβει ενώ η εγγραφή των υποψηφίων γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της EPSO.

Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που χρειάζονται κατά την περιόδο 2013-2014 θα είναι για  τους τομείς των Φυσικών Επιστημών (100 θέσεις), των Επιστημών Ποσοτικής Ανάλυσης (180 θέσεις), των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών (150 θέσεις), της Γεωργίας Περιβάλλοντος και Γεωεπιστημών (110 θέσεις) και των Επιστημών Υγείας (60 θέσεις).

Η πλειονότητα των θέσεων αφορά τα Ινστιτούτα του Joint Research Centre που βρίσκονται σε πέντε διαφορετικές χώρες: Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Επιπλέον, ορισμένες θέσεις θα διατεθούν στις Βρυξέλλες σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α. να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή μιας από τις συνδεδεμένες χώρες του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα

β. Να απολαμβάνουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων

γ. Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα στην περίπτωσή τους νομοθεσία περί στρατολογίας

δ. Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών τους καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν είτε:

-Πανεπιστημιακό πτυχίο σπουδών και τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή

-Διδακτορικό δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Βιολογία, Χημεία, Φυσικές επιστήμες, Βιοεπιστήμες, Βιοχημεία, Ωεκανογραφία / επιστήμες της θάλασσας, Νανοτεχνολογία, Νανοβιοτεχνολογία, Κτηνιατρική, Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική, Στατιστική, Επιστήμες των υλικών, Οικονομικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, παιδαγωγικές επιστήμες, ψυχολογία, γεωγραφία, επιστήμες του περιβάλλοντος, γεωπονικές επιστήμες, γεωργική μηχανική, μετεωρολογία, οικολογία, δασοκομία, γεωλογία, υδρολογικές επιστήμες, ιατρικές επιστήμες, φαρμακευτική και διατροφικές επιστήμες και

-Άριστη γνώση (επίπεδο C13) μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση (επίπεδο Β25) της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής.

Αιτήσεις και διαδικασία επιλογής προσωπικού
Η εγγραφή των υποψηφίων πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά, έως την 1η Μαρτίου, μέσω του συνδέσουμ που αναφέρεται στον ιστότοπο του EPSO
europa.eu/epso
από όπου οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναφέρονται στον ιστότοπο και ιδίως στο εγχειρίδιο για την υποβολή της αίτησης.

Αν ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων υπερβαίνει τους 3.600 για το σύνολο των πέντε ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή βάσει προσόντων.
Η προεπιλογή αυτή θα πραγματοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε ο υποψήφιος στο σημείο "αξιολογητής ταλέντου talent screener" του εντύπου εγγραφής.
Οι 3.600 υποψήφιοι που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθούν να υποβληθούν σε δοκιμασία καταλληλότητας μέσω υπολογιστή, η οποία συνίσταται σε σειρά ερωτήσεων επιστημονικού περιεχομένου που έχουν σχέση με τις επιλεγμένες ειδικότητες.

Πηγή: xkatsikas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...