4 Φεβ 2013

24 διοικητικές προσλήψεις σε 12 ευρωπαϊκούς οργανισμούς

"Η περίοδος απασχόλησης κυμαίνεται από 12 μήνες έως 6 μήνες


Ευκαιρίες εργασίας σε έκτακτους υπαλλήλους αλλά και υπαλλήλους με σύμβαση προσφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Οι θέσεις είναι προσωρινές, καλύπτουν μια ευρεία γκάμα διοικητικών καθηκόντων, ενώ οι περίοδοι απασχόλησης κυμαίνονται από 12 μήνες έως 6 έτη.


Οι διαγωνισμοί για την επιλογή έκτακτου προσωπικού «τρέχουν» κυρίως από τα ίδια τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς και όχι μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τις ιστοσελίδες των κοινοτικών οργάνων προκειμένου να εντοπίσουν τις ευκαιρίες που αφορούν την ειδικότητά τους.
Η «Εργασία» παρουσιάζει αυτήν την εβδομάδα 24 από τις θέσεις που δέχονται ηλεκτρονικές αιτήσεις, σε δώδεκα ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες προσφέρονται στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europa.eu/epso/apply/on_going_selec/temporary/index_en.htm

 

CEDEFOP
Εκτακτος υπάλληλος (M/F)
Ειδικότητα: Διευθυντής
Αναφορά:
CEDEFOP/2012/08/AD
Βαθμός:
AD 14
Υποβολή αιτήσεων έως: 25 Ιανουαρίου 2013
Πόλη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx

CEPOL - European Police College (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία)
Εκτακτος υπάλληλος (M/F)
Ειδικότητα: Επικεφαλής του Τμήματος Εταιρικών Υπηρεσιών
Αναφορά:
CEPOL/ 2012/TA/011
Βαθμός:
AD 10
Υποβολή αιτήσεων έως: 28 Φεβρουαρίου 2013
Πόλη:
Bramshill, Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=vacant-positions

Υπάλληλος με σύμβαση (M/F)
Ειδικότητα: Βοηθός διοργάνωσης ταξιδιών και αποστολών
Αναφορά:
CEPOL/2012/CA/012
Βαθμός:
FG II
Υποβολή αιτήσεων έως: 31 Ιανουαρίου 2013
Πόλη:
Bramshill, Ηνωμένο Βασίλειο
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=vacant-positions

CPVO-Community Plant Variety Office (Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών)
Εκτακτος υπάλληλος (M/F)

Ειδικότητα: Τεχνικός σύμβουλος
Αναφορά:
CPVO/TA/2012/02
Βαθμός:
AST 2
Υποβολή αιτήσεων έως: 25 Ιανουαρίου 2013
Πόλη:
Angers, Γαλλία
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/about-the-cpvo/vacancies

DG JRC-Joint Research Centre (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών)
Βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση (M/F)
Ειδικότητα: Επιστημονικός σύμβουλος (με πτυχίο Μηχανικού)
Αναφορά:
JRC/2012/FGIV/F05
Βαθμός:
FG IV
Υποβολή αιτήσεων έως: 31 Ιανουαρίου 2013
Πόλη:
Petten, Ολλανδία
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6710

ECHA - The European Chemicals Agency (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων)
Εκτακτος υπάλληλος (M/F)
Ειδικότητα: Βοηθός στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναφορά:
ECHA/TA/2012/014
Βαθμός:
AST 3
Υποβολή αιτήσεων έως: 25 Ιανουαρίου 2013
Πόλη: Ελσίνκι, Φινλανδία
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

ERA - European Railway Agency (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων)
Εκτακτος υπάλληλος (M/F)
Ειδικότητα: Επικεφαλής του Τομέα Διαλειτουργικότητας των Σιδηροδρόμων
Αναφορά:
ERA/AD/2012/012 - OPE
Βαθμός:
AD9
Υποβολή αιτήσεων έως: 25 Ιανουαρίου 2013
Πόλη:
Valenciennes, Γαλλία
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx

Εκτακτος υπάλληλος (M/F)
Ειδικότητα: Στέλεχος στρατηγικού και οικονομικού προγραμματισμού
Αναφορά:
ERA/AD/2012/014
Βαθμός:
AD8
Υποβολή αιτήσεων έως: 25 Ιανουαρίου 2013
Πόλη:
Valenciennes, Γαλλία
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx

Εκτακτος υπάλληλος (M/F)
Ειδικότητα: Υπεύθυνος στον Τομέα της Οικονομικής Αξιολόγησης
Αναφορά:
ERA/AD/2013/001
Βαθμός:
AD8
Υποβολή αιτήσεων έως: 1 Φεβρουαρίου 2013
Πόλη :
Valenciennes, Γαλλία
Περισσότερες πληροφορίες:
 http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx


Για περισσότερες θέσεις δείτε το σχετικό άρθρο....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...