26 Μαρ 2012

"Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011: Όσα πρέπει να γνωρίζετε"

Με τον παραπάνω τίτλο δημοσιεύεται ένα συνοπτικό άρθρο σχετικά με τις δυνατότητες που δίνει ο Αναπτυξιακός νόμος στο online περιοδικό "Επιδότηση". Πιο συγκεκριμένα...

"Όλον τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό, θα είναι ενεργή η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, ο οποίος προκηρύσσεται δύο φορές το χρόνο για τα Γενικά Επιχειρηματικά Σχέδια.

Στη νέα του μορφή, ο Νόμος προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και φορολογικής απαλλαγής. Το ύψος των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό επένδυσης τα €100.000. Η Ελληνική Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης. Για παράδειγμα, μία πολύ μικρή επιχείρηση στο νομό Σερρών θα λάβει ενίσχυση 50% ενώ μια αντίστοιχης δραστηριότητας μεγάλη επιχείρηση στην Αττική θα λάβει 15%.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα φωτοβολταϊκά πάρκα, κατασκευές κτιρίων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση και ταξιδιωτικά γραφεία. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:...."

Διαβάστε περισσότερα εδώ

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...