1 Ιουλ 2011

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

ΕΣΠΑ 2007-2013
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, στοχεύει στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η πράξη απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί ανέρχεται στα 15.000.000 €. Η δράση θα καλύπτει το 70% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι σε σχέση με την προδημοσίευση της προκήρυξης οι κύριες διαφοροποιήσεις είναι:

  • Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού
  • Τροποποιήθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ερευνητών/τεχνικών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στη σχετική ιστοσελίδα έως 15/09/2011 (καταληκτική ημερομηνία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...