7 Ιαν 2011

Το πρώτο Παγκόσμιο Cluster στον τομέα του Consulting....

Το Cluster4Consulting.com είναι μια πρωτοποριακή και δυναμική πρωτοβουλία που σχεδιάζει και συμβάλλει στην ανάπτυξη συντεχνιών και συμμαχιών σε  εταιρείες συμβούλων Επιχειρήσεων, Εταιρείες ΙΤ, Λογιστικά και Φοροτεχνικά, Engineering, Νομικοί Σύμβουλοι, εταιρείες πρόσληψης προσωπικού,με  τις οποίες  ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα τους, προάγεται η εξωστρέφεια τους και οδηγούνται προς ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών «υψηλής προστιθέμενης αξίας»..
 
Θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για όλα τα επίκαιρα θέματα του τομέα, να βρείτε εξειδικευμένα στελέχη για την εταιρεία σας , να συνομιλήσετε απευθείας με ανθρώπους του χώρου με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων ,να μοιραστείτε εμπειρίες και τελικά να οδηγηθείτε σε συνεργασίες.
Ολόκληρος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θα αφορά ομαδοποίηση ομοειδών επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της κοινής δράσης (clustering).
Ουσιαστικά θα απευθυνόμαστε στο σύνολο της αλυσίδας αξίας και μέσω των υπηρεσιών μας θα προσπαθήσουμε την επίτευξη συνεργιών.

Εταιρική Αποστολή Cluster4Consulting

Αποστολή μας είναι να αυξάνουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα των  ομαδοποιημένων επιχειρήσεων μέσω της παροχής ορθολογικών και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να δημιουργούμε συνεχώς γνώση την οποία θα μετατρέπουμε σε τεχνογνωσία, προς όφελος πάντα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κρίνουμε απαραίτητο να βρισκόμαστε σε επαφή με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με επιχειρήσεις στο εξωτερικό για να είμαστε επίκαιροι, έγκαιροι και να έχουμε ανά πάσα στιγμή το κατάλληλο υλικό για να λαμβάνουμε τις βέλτιστες αποφάσεις για τους συνεργάτες μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...